Tag Archief van: flevoland

Zonnepanelen in Flevoland? ‘Asbest eraf, zon erop’

Er staan in de provincie Flevoland zo’n 500 boeren schuren met asbest daken. Asbest is gevaarlijk en de toepassing ervan is in Nederland al bijna 20 jaar verboden. De provincie Flevoland wil nu onderzoeken of eigenaren van deze daken willen overwegen om hun asbest daken te verwijderen en daarna zonnepanelen te plaatsen.

LTO-Noord schrijft deze week namens de provincie alle boeren in Flevoland aan met het verzoek een vragenlijst in te vullen en die binnen een week terug te sturen. De actie ‘Asbest eraf, zon erop’ wil zoveel mogelijk daken omzetten van asbest naar zon.

Er zijn op dit moment geen subsidiemogelijkheden in de provincie Flevoland. De provincie wil met de uitkomsten van het onderzoek gaan bekijken welke vervolgstappen genomen kunnen worden.

Het zijn deze vervolgstappen die het slagen van de actie zullen bepalen.Gedeputeerde Anne Bliek gaat met de gegevens aan de slag en meldt dat door ‘gezamenlijke inkoop’ aanzienlijke voordelen behaald kunnen worden.

Toch is dat op zich een beetje aan de magere kant. Voor gezamenlijke inkoop hebben de boeren de provincie helemaal niet nodig. Als GS van Flevoland vindt dat boeren moeten investeren in zonnepanelen en tegelijkertijd hun asbest opruimen, dan zal diezelfde provincie met een fatsoenlijk stimuleringspakket moeten komen, anders gaat het in de praktijk niet lukken.

Wordt vervolgd…

De Windcentrale

Windpark Zuidlob voorziet 90.000 huishoudens van elektriciteit

Het windpark Zuidlob in de provincie Flevoland kan rekenen op een subsidie van 229 miljoen euro. Dat heeft Agentschap NL (voor de meesten onder u nog bekend als SenterNovem) net voor de kerst bekend gemaakt. De 36 molens in FLevoland gaan maar liefst 90.000 huishoudens van energie voorzien, en dat zet zoden aan de dijk.

En wel letterlijk en figuurlijk want met een geschat vermogen van 122 MW wordt Zuidlob een van de grootste windparken op land in Nederland. Als de bouw volgens planning verloopt, wordt windpark Zuidlob over anderhalf jaar in gebruik genomen.

Windpark in Flevoland

Windturbinepark Zuidlob is een initiatief van een aantal agrarische ondernemers, voornamelijk uit de gemeente Zeewolde en Nuon.

De subsidie die door de overheid is verstrekt is een maximaal bedrag. Onder de SDE regeling, is deze subsidie namelijk afhankelijk van de stroomproductie van het park. De subsidie wordt over een periode van 15 jaar uitgekeerd.

Er lopen nog diverse andere initiatieven van met name agrariërs die grootscheeps willen investeren in windprojecten. Dergelijke plannen stuiten vaak op weerstand van omwonenden.