Windmolens in Limburg

Wie in het oosten van het land woont, vraagt zich al jarenlang af waarom windenergie net over de grens in Duitsland zo lonend is. Tenminste, al je kijkt naar het aantal windturbines net over de grens, dan is het wel heel erg moeilijk voor te stellen dat deze windmolens geen geld opleveren.

In Nederland is dat een ander verhaal. Windmolenprojecten komen maar heel erg moeizaam van de grond. Het duurt gemiddeld zeven tot acht jaar om alle vergunningen rond te krijgen. En dat alleen nog als er niemand tegen de plaatsing van de windturbine is. En dat laatste, dat komt ook niet zo vaak voor.

Stadsturbines in Limburg

In Limburg komt daarin binnenkort verandering. Het Maastrichtse bedrijf Riochet wil een kleine 500 stadsturbines gaan plaatsen door heel de provincie, zo meldt De Limburger. De eerste molens worden op test geplaatst in Heerlen op bedrijventerrein Avantis en -hoe kan het ook anders- op het terrein van de Floriade in Venlo die in april de deuren zal openen. Met name de molens op de Floriade kunnen interessant zijn, want die krijgen gegarandeerd heel wat bekijks.

Raywaver windmolen

Raywaver WindturbineDe Limburgse windmolens van het type Raywaver worden mede ontwikkeld door steun van de provincie. Ze zijn 15 meter hoog en de ‘wieken’ draaien om een verticale as. Daardoor zijn de molens gemakkelijk in te passen in een bebouwde omgeving. Eventueel kunnen de raywavers voorzien worden van extra zonnepanelen en energiezuinige ledlampen.

Opbrengst Raywaver

Een Raywaver zou volgens een zegsman een gemiddeld gezin van stroom kunnen voorzien en kost een kleine 50.000 euro. En dat is wel een flink bedrag. Bij grootschalige inzet zouden de kosten per windmolen flink kunnen dalen. En dat is nodig. Sinds een aantal jaren loopt een test met een tiental windmolens in het Zeeuwse Schoonedijke. Aan de kust in Zeeuws Vlaanderen waait het bijna altijd. Veel meer dan in Limburg. De Zeeuwse kleinschalige windmolens produceren wel electriciteit, maar zijn volgens de testgegevens verre van rendabel. De aanschafkosten van deze molens liggen doorgaans lager dan de 50.000 euro die voor de Raywaver moet worden neergeteld.

Toch is de Raywaver de moeite van het bestuderen waard. Want het kan niet zo zijn dat onze Oosterburen de ene molen na de andere plaatsen en dat in Nederland windenergie maar nauwelijks van de grond komt. Een aangezien we in Nederland met heel veel mensen op een klein stukje grond wonen, verdient een stadsturbine de kans om zich te bewijzen.

Windenergie subsidie binnen afzienbare tijd niet meer nodig

De wereld verandert. En zo ook de kijk van wereldburgers op hun energievoorziening. En dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Een toenemend bewustzijn voor groen en duurzaam resulteerde al in meer afzet van productiemiddelen voor duurzame energie zoals zonnepanelen en windturbines. Een prima trend. Windenergie subsidie zou hierdoor op termijn kunnen vervallen.

De ommekeer

Ineens was daar de nucleaire ramp in Fukushima.  Mensen die rond de kerncentrales woonden en zich veilig waanden kunnen niet meer terug naar huis. Een enorm gebied is veranderd in een spookzone en niemand weet hoe lang het nog duurt voordat daar verandering in komt, misschien wel nooit.

Windenergie subsidie niet meer nodig in de toekomst

De Japanse regering en burgers leren snel. Ze maken een radicale omslag van goedkope nucleaire energie naar duurzaam opgewekte gevaarloze energie. Kernenergie wordt afgebouwd en duurzame energie staat ineens in het midden van de belangstelling. Ook een land als Duitsland zet mede door de ramp in Japan een nieuwe koers in op het gebied van de energievoorziening.

Een van de weinige landen waar men ogenschijnlijk helemaal niets leert is Nederland. Minister Verhagen gaat nog steeds voor een extra kerncentrale en heeft klaarblijkelijk niet zo heel veel naar het nieuws gekeken sinds de aardbeving in Japan.

Windenergie subsidie op termijn niet meer nodig

Toch is er bij al deze ellende ook nog wel wart positiefs te melden. ‘Duurdere’ energiebronnen zoals bijvoorbeeld offshore windparken komen extra in de belangstelling te staan. Sterker nog, volgens specialisten is windenergie subsidie binnen een aantal jaren niet eens meer nodig om deze parken rendabel te maken.

Over pakweg een jaar of tien vijftien zouden de eerste parken economisch succesvol kunnen draaien zonder windenergie subsidie nodig te hebben bij de bouw. Dat blijkt uit gesprekken van accountantskantoor PwC met overheidsinstanties in binnen- en buitenland. Overheidsinstanties en producenten verwachten dat de kosten van offshore-windenergie met een kleine tien tot twintig procent zullen gaan dalen in de komende jaren zo meldt Nu.nl

En bij dalende duurzame produktiekosten en immer stijgende olieprijzen is op termijn windenergie subsidie niet meer nodig om offshore windparken rendabel te krijgen.

Windmolens op zee worden dus ‘hott’ en of dat nu is door het toenemende bewustzijn voor een betere wereld of door de zoektocht naar een veilig duurzaam alternatief voor kernenergie is niet zo interessant. Iedere windmolen is goed nieuws voor het milieu en ons klimaat.

Windmolenpark op zee goedkoper dan kerncentrales

Door de recente problemen in Japanse kerncentrales krijgt de duurzame energie in de media een enorme impuls. Veel mensen bekijken de energievoorziening vanuit een ander perspectief. Zo wordt al jaren gesteld dat kernenergie CO2 neutraal is, en dat het verreweg de goedkoopste manier is om energie op te wekken.

Het eerste is waar, het tweede niet, zo meldt nu ook de EU commissaris voor klimaatbeleid Connie Hedegaard. Een windmolenpark op zee zou wel eens goedkoper kunnen zijn dan energie uit een kerncentrale, zo stelde Hedegaard tijdens een bijeenkomst van de European Wind Energy Association (EWEA). De commissaris stelde dat een kerncentrale allesbehalve goedkoop is en dat de technologie voor een winmolenpark op zee niet duur is.

EU Commissaris Connie Hedegaard

Volgens Hedegaard staan er in Europa 143 kerncentrales. En die gaan nu echt niet allemaal verdwijnen. Maar door de recente ontwikkelingen zijn de uitgangspunten voor de maatschappelijke discussie over kernenergie wel in een volledig ander daglicht komen te staan. Als Europa en andere landen op zoek gaan naar nieuwe capaciteit, wordt de discussie daarover sterk beïnvloed door de gebeurtenissen in Fukushima.

Hedegaard stelt ook dat de Europese landen autonoom hun beslissingen kunnen nemen over hun eigen energievoorziening. Mits ze voldoen aan de doelstellingen die Europa hen oplegt. Eenvijfde van de energie uit hernieuwbare bronnen in 2020 en een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 20%.

De helft meer windenergie in België

Er zijn bij onze zuiderburen meer dan 100 nieuwe windturbines geplaatst in 2010. De totale capaciteit van de Belgische windmolens is daarmee in 2010 gestegen tot 901 MW. Daarmee kunnen ruim 625.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien.

De cijfers zijn eerder deze week bekend gemaakt door de Vlaamse Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) en haar Wallonische tegenhanger de Energie d’Origine Renouvelable et Alternative (EDORA).  De Vlamingen blijven trouwens een beetje achter als het op windenergie aankomt. De groei zat voornamelijk in de plaatsing van nieuwe windmolens in Wallonië en op zee.

Windenergie is nu goed voor 2,5% van de energiebehoefte van de Belgen. Tegen 2020 wil men 15% met windturbines opwekken en tegen met midden van de eeuw de helft van de benodigde energie. Specialisten melden dat dit realistische doelstellingen zijn.

De ondergrondse windmolen van Jack Hage

Jack Hage wil dat ondergrondse windmolen een kans krijgt

Jack Hage houdt zich al geruime tijd bezig met groene energie. De innovator uit Putten kwam begin 2010 met een concept voor een windmolen die voor 95% ondergronds is geplaatst. Dat lijkt misschien tegenstrijdig, maar is wel een nadere bestudering waard.

Turboventilatoren die door de bovengrondse wind gaan draaien, zijn via een pijp verbonden met een ondergrondse ruimte. Daar wordt dus aan de ene zijde lucht uit gezogen. Die lucht wordt aangevuld door een grote opening aan de andere zijde van de ruimte. Hierdoor vindt in de ondergrondse kamer een fikse luchtverplaatsing plaats. Midden in deze lucht doe verplaatst wordt, bevindt zich een grotere ventilator die gaat draaien en op zijn beurt weer een turbine aandrijft die elektriciteit genereert.

De ondergrondse windmolen van Jack HageHet concept wordt uitgelegd op nevenstaande afbeelding, maar wie de 3D-impressie bekijkt die Hage liet maken voor zijn concept, begrijpt nog beter hoe het concept in de praktijk zou kunnen werken.

In een tijd waarin overal de plaatsing van windmolens tot heftige protesten leidt van voornamelijk de omwonenden, zou het niet verkeerd zijn om het concept van de ondergrondse windmolen van Jack Hage eens aan een aantal fikse testen te onderwerpen. De molen van Hage is namelijk niet landschapsvervuilend.

 

Hage timmert al jaren aan de weg. Hij heeft al diverse -voornamelijk groene- ideeën gelanceerd. De ondergrondse ventilator is nu toe aan een volgende fase. Ingenieursbureau Trinergy en het Veluws Centrum voor Technologie (VCT) in Nunspeet zijn begonnen aan een haalbaarheidsonderzoek van de ondergrondse windmolen.

Jack Hage kan op dit moment niet anders dan wachten op de conclusies van het haalbaarheidsonderzoek. Wij houden u op de hoogte.

 

De Windcentrale

Buurtbewoners Zandberg niet blij met windmolens

Tachtig boeren in en rondom de gemeente Zandberg in Drenthe willen graag in de Veenkoloniën een windpark met 40 tot 70 windmolens laten verrijzen. Donderdag jl. konden de buurtbewoners zich op de hoogte komen stellen van de plannen tijdens een informatieavond.

Raedthuys Windenergie en de stichting DEZ (Duurzame Energieproductie Exloërmond) traden voor het eerst naar buiten met hun plannen van een windmolenpark in de streek. De windturbines, 100 tot 150 meter hoog zouden in lijnen en parallel met het landschap geplaatst moeten worden.

Het project is nog pril en de initiatiefnemers wachten nog op de uitkomsten van de MER (Milieu Effect Rapportage). Als die bekend zijn weten de investeerder in spé waar ze aan toe zijn. Dat geldt ook voor de omwonenden.

Komt er een windpark in de Veenkoloniën?

Die zijn overwegend tegen de plaatsing van de molens. Een bewoner opperde op Radio Drenthe dat het beter zou zijn om het windpark in de Eemshaven in Groningen uit te breiden dan het landschap van Zandberg te gaan vervuilen.

Een ander stelde dat het park een initiatief is van mensen die dat uitsluitend doen uit winstbejag en dat de omwonenden er geen enkele baat bij hebben dat het park er komt.

Sterker nog, als het park er is zouden alle huizen in de buurt minder waard worden.

De discussie in Zandberg zal nog wel een aantal jaren voortduren. De aanleg van windmolenparken vereist een lange adem, veel vergunningen en niet iedereen is er altijd even blij mee.

Unilever schakelt over op duurzame energie

Alle fabrieken en kantoren van Unilever Benelux schakelen over op duurzame energie. En dat is goed nieuws. De Nederlandse vestigingen van Unilever gaan draaien op ‘Windkracht 220’ stroom van Essent. Die wordt opgewekt door Nederlandse windmolenparken en door gebruik van hernieuwbare bronnen. Unilever betaalt een toeslag aan Essent voor de groene stroom.

De Belgische kantoren en fabrieken van Unilever betrekken voortaan hun energie van Electrabel uit het duurzame programa Alpenergie.

Unilever wil wereldwijd de omzet verdubbelen en tegelijkertijd de nadelige impact op het milieu halveren. Een en ander staat opgetekend in het Unilever Sustainable Living Plan. Tegen 2015 wil het bedrijf de CO2 uitstoot met 30 procent verlaagd hebben.

Dat is ambitieus en zet zoden aan de dijk. De CO2 uitstoot van Unilever vermindert met 31.000 ton. Goed voor het milieu. Maar hoe goed dat wordt pas duidelijk als deze hoeveelheid wordt vertaald in ‘begrijpbare meeteenheden’. Doordat Unilever groene stroom afneemt wordt er evenveel CO2 bespaard als 2.200 dieselauto’s die 50.000 kilometer per jaar rijden uitstoten.

Een goed initiatief van Unilever dat navolging verdient!

Tentoonstelling in Amsterdam: Leven van de wind

Mensen in Amsterdam en omgeving die meer willen weten over windenergie kunnen tot 27 februari terecht in de Centrale Bibliotheek aan de Oosterdokskade 143. Daar vindt tot die tijd de tentoonstelling Leven van de Wind plaats.

U krijgt er een goed beeld van de diverse manieren waarop windenergie een bijdrage zou kunnen leveren aan de duurzame energievoorziening van de stad Amsterdam.  Er wordt antwoord gegeven op vragen als: Waar moeten die windmolens komen staan? Waarom worden windturbines steeds groter? Wat leveren winmolens op? Zijn ze kansrijk?

Vroeger

Ook het verleden van de windmolen wordt in de tentoonstelling belicht. Wist u dat er in 1750 maar liefst 130 windmolens aan de rand van de stad stonden?

De Windcentrale

Eneco mag windparken niet bouwen

Energieleverancier Eneco wordt geconfronteerd met een nieuwe tegenslag. De rechter in Rotterdam heeft bepaald dat het weigeren van een vergunning voor twee windmolenparken in de Noordzee terecht was. En dat is slecht nieuws voor Eneco.

De energieleverancier wilde 238 windmolens verdeeld over twee windturbineparken op zee plaatsen, maar Rijkswaterstaat weigerde een vergunning af te geven. De parken stonden gepland in het broedgebied van de kleine mantelmeeuw. Ook zouden de molens in de weg staan, of hinder opleveren bij het vervoer van mensen en goederen naar olie boorplatforms die in de omgeving liggen.

En de rechter vond het tweede argument (hinder bij helicopters) steekhoudend en stelde dat Rijkswaterstaat correct gehandeld heeft.