Tag Archief van: maxime verhagen

stroom goedkoop door zonnepanelen

Anderhalf miljard subsidie SDE+ regeling binnen een paar dagen vergeven

De SDE+ regeling van minister Verhagen lijkt een succes te worden. Vanaf 1 juli kon er worden ingeschreven voor subsidies op duurzame energie. Amper drie werkdagen na het openstellen van de regeling is deze al overtekend. Nederlandse bedrijven (en consumenten) hebben voor ruim anderhalf miljard euro aan SDE+ subsidies aangevraagd. De pot is leeg.

Volgens het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gaat het in totaal om ruim 600 projecten. Zij hadden binnen de oude SDE regeling meer subsidie gekregen, maar de minister maakte een eind aan deze regeling.

Veel aanvragen SDE+ zonenergie

Tot eenieders verbazing zijn er ook behoorlijk wat aanvragen voor de plaatsing van zonnepanelen binnen gekomen. Een van de meest gehoorde kritieken bij het vervangen van de SDE door de SDE+ regeling, was dat de relatief dure zonne-energie nu volledig buiten de boot zouden gaan vallen. Uit de geregistreerde aanvragen blijkt dat deze vrees ongegrond is geweest. Binnen de SDE+ regeling is er één grote subsidiepot. De aanvragers concurreren met elkaar. Onder de oude regeling waren er aparte potjes voor zon, wind en de overige duurzame energiebronnen.

De eerste tranche energie subsidie veiling

De SDE+ regeling werkt als een soort veiling. De subsidie wordt verstrekt in oplopende tranches. Wie afwacht zou meer subsidie krijgen. De verwachting was dat ‘duurdere zonnesystemen’ pas in de latere tranches aan de beurt zouden komen omdat ze minder rendabel zijn. Dit is niet het geval. Waarschijnlijk heeft het risico om achter het net te vissen zwaarder gewogen dan de wens naar een hogere SDE+ subsidie.

Heel veel Chinese zonnepanelen

Waarom zoveel zonneaanvragen? Kunnen deze systemen dan toch rendabel draaien met een lagere SDE+ subsidie? Nee. Maar een deel van het antwoord is markt gerelateerd. In China bestaat een enorme capaciteit voor de productie van zonnepanelen. Deze fabrieken draaien door en zorgen voor een overvloedig aanbod van panelen in Europa. Met dalende prijzen tot gevolg. Door deze prijsdaling is het sneller interessant om zonnepanelen te plaatsen. Een lagere SDE+ subsidie wordt door de markt gecompenseerd. Dat is niet erg. Het milieu vaart er wel bij.

Veel Zonneaanvragen bij SDE+ regeling

Veel Zonneaanvragen bij SDE+ regeling

 

Per 1 juli 2011 zijn de gemiddelde gasprijzen voor consumenten met 16% gestegen. En alhoewel zonnepanelen elektriciteit produceren en geen warmte, lijkt het erop dat Nederlanders in de gaten krijgen dat duurzaam investeren wel degelijk loont.

Zonneboilers zijn in een klap 16% rendabeler geworden. Het kan zijn dat de gasprijs in januari weer wat daalt, maar de prijs over de lange termijn stijgt onmiskenbaar gestaag door.

SDE+ niet voor kleine installaties

Met een subsidie van 4 cent per opgewekte kilowattuur  blijft de SDE+ aanzienlijk soberder dan de oude SDE regeling. Het is jammer dat hierdoor vooral consumenten zullen afhaken en géén of minder panelen gaan plaatsen. Wanneer veel mensen panelen plaatsen wordt daarmee het draagvlak in de maatschappij voor duurzaam opgewekte energie vergroot. De eigenaren van zonnepanelen gaan zich aanzienlijk milieubewuster gedragen en dat is extra winst. Ze praten over de opbrengsten en maken ook anderen in hun omgeving enthousiast voor zonne-energie en of een zonneboiler. En dat effect valt onder de nieuwe SDE+ regeling grotendeels weg.

En dat is een gemiste kans.

 

 

Krijgen kolencentrales een milieunorm opgelegd?

De Partij van de Arbeid lanceert bij monde van Diederik Samson een nieuw initiatief in de Tweede Kamer. Zo meldt De Volkskrant. Belangrijkste onderdeel van het voorstel is dat er aan kolencentrales eisen gesteld gaan worden met betrekking tot de bepering van de uitstoot van CO2.

Dat was volgens de wet niet mogelijk, maar doordat recent een aantal Europese richtlijnen zijn aangepast, kan minister Verhagen deze eisen gaan afdwingen. Diederik Samson wil dat er regels komen voor de hoeveelheid CO2 die door de centrales wordt uitgestoten per geproduceerde eenheid energie. De eigenaars van de vervuilende kolencentrales mogen zelf weten hoe ze aan de norm gaan voldoen. Ze kunnen de CO2 gaan opslaan, maar ze kunnen er ook voor kiezen om de CO2 uitstoot te verminderen door milieuvriendelijkere producten mee  te verbranden in hun centrale. Hierbij kan gedacht worden aan het bijstoken van biomassa.

Er staan in Nederland maar liefst vijf vervuilende kolencentrales op de planning. En dat is heel slecht nieuws voor het milieu. Het kabinet kijkt of er in de lege gasvelden in Groningen CO2 kan worden opgeslagen en is gestart met de voorbereidingen.

Samson zou zijn voorstellen lanceren tijdens een debat met de minister later vandaag.

Economische Zaken wil topland worden in duurzaamheid

Het blijft moeilijk om een goed beeld te krijgen van de duurzame intenties van het kabinet Rutten. Tot op heden wist minister Verhagen de handen in duurzaam Nederland niet op elkaar te krijgen. De SDE regeling werd geschrapt, en op vragen in de kamer van CDA kamerlid Gerda Verburg antwoordde de minister dat hij geen zin had in de plaatsing van zonnepanelen langs de snelweg.

Maar niets is veranderlijker dan een mens. Zo maakt het NRC deze week melding van een nog niet vrijgegeven notitie waarin staat dat Nederland middels een aantal maatregelen een ’topland’ zou moeten worden op het gebied van de duurzame technologie. Lees meer