Tag Archief van: mestvergisting

1 miljoen voor duurzame boeren in Utrecht

In 2020 zou volgens het rijk de landbouw 20% minder energie moeten gebruiken dan nu. De provincie Utrecht wil deze doelstelling zo snel mogelijk realiseren en komt met concrete plannen. LTO-Noord, de provincie en de Agrarische natuur verenigingen hebben een convenant gesloten. Er is een Europese ondersteuning beschikbaar van 1 miljoen euro voor groene duurzame energieproductie.

Kleine ingreep, grote gevolgen

Energiescans op de agrarische bedrijven leerden dat er met kleine ingrepen al snel honderden tot duizenden euro’s bespaard kunnen worden. Daarnaast is er aandacht voor de nieuwbouw. Nieuwe stallen moeten gebouwd worden van duurzame materialen en kunnen ook energieneutraal zijn. De provincie Utrecht wil tien agrariërs ondersteunen die zo’n speciale energie-neutrale stal gaan zetten.

De één miljoen euro Europese subsidie kunnen worden gebruikt voor duurzame energieproductie op het agrarisch bedrijf zoals een mestvergister voor de productie van elektriciteit of gas. De provincie Utrecht wil garanties gaan afgeven voor de investeringen die met zo’n installatie gepaard gaan en heeft er een speciaal Garantiefonds Energie in het leven geroepen.

Mestvergister wordt volwassen

Koeien in een stal produceren mest. Veel mest. Wanneer deze mest wordt opgeslagen in een reservoir en er wordt bijvoorbeeld mais of graan aan toegevoegd, dan gaat deze mest vergisten. Bij dat vergisten komen methaangas en warmte vrij. Veel methaangas.

Wie het gas afvangt en er een generator op laat draaien, die produceert elektriciteit. De kennis is er al een tijdje, de eerste installaties zijn er al een aantal jaren. De kinderziektes zijn eruit en de mestvergistingsinstallaties produceren nu een respectabel aantal Kilowatts.

Zo wordt in Langeveen in Twente jaarlijks ruim 400.000 Kilowatt geproduceerd door de aanwezige mestvergister op het bedrijf. Dat is genoeg voor 150 huishoudens met een gemiddeld energieverbruik.

Ook in Groningen wordt gewerkt met een mestvergister. Boer Schuitema startte in 2006 met zijn project. Ook hier wordt methaangas geproduceerd en wordt de warmte afgevangen. Boer Schuitema gebruikt deze warmte om zijn kuikenstallen bij te verwarmen. Als de jonge kuikens arriveren moet de temperatuur flink worden opgevoerd naar zo’n 33 graden celsius en dan komt de mestvergister prima van pas.

Deskundigen hebben uitgerekend dat mestvergistingsinstallaties zomaar de helft van alle duurzame energie die we in Nederland maken voor hun rekening zouden kunnen nemen. In het nieuwe regeerakkoord van het kabinet Rutte staat dat in 2020 circa 14% van de energie duurzaam moet zijn. De helft daarvan kan worden opgewekt met een mestvergister.

Toch is het maar de vraag of er zoveel mestvergisters gaan komen. De installaties kosten enorm veel geld en de subsidiemogelijkheden zijn uiterst beperkt. En aangezien ook het welzijn van de dieren op het boerenbedrijf er wel bij vaart, loont het de moeite om te kijken of de subsidiemogelijkheden niet kunnen worden uitgebreid.