Tag Archief van: methaangas

Mestvergister wordt volwassen

Koeien in een stal produceren mest. Veel mest. Wanneer deze mest wordt opgeslagen in een reservoir en er wordt bijvoorbeeld mais of graan aan toegevoegd, dan gaat deze mest vergisten. Bij dat vergisten komen methaangas en warmte vrij. Veel methaangas.

Wie het gas afvangt en er een generator op laat draaien, die produceert elektriciteit. De kennis is er al een tijdje, de eerste installaties zijn er al een aantal jaren. De kinderziektes zijn eruit en de mestvergistingsinstallaties produceren nu een respectabel aantal Kilowatts.

Zo wordt in Langeveen in Twente jaarlijks ruim 400.000 Kilowatt geproduceerd door de aanwezige mestvergister op het bedrijf. Dat is genoeg voor 150 huishoudens met een gemiddeld energieverbruik.

Ook in Groningen wordt gewerkt met een mestvergister. Boer Schuitema startte in 2006 met zijn project. Ook hier wordt methaangas geproduceerd en wordt de warmte afgevangen. Boer Schuitema gebruikt deze warmte om zijn kuikenstallen bij te verwarmen. Als de jonge kuikens arriveren moet de temperatuur flink worden opgevoerd naar zo’n 33 graden celsius en dan komt de mestvergister prima van pas.

Deskundigen hebben uitgerekend dat mestvergistingsinstallaties zomaar de helft van alle duurzame energie die we in Nederland maken voor hun rekening zouden kunnen nemen. In het nieuwe regeerakkoord van het kabinet Rutte staat dat in 2020 circa 14% van de energie duurzaam moet zijn. De helft daarvan kan worden opgewekt met een mestvergister.

Toch is het maar de vraag of er zoveel mestvergisters gaan komen. De installaties kosten enorm veel geld en de subsidiemogelijkheden zijn uiterst beperkt. En aangezien ook het welzijn van de dieren op het boerenbedrijf er wel bij vaart, loont het de moeite om te kijken of de subsidiemogelijkheden niet kunnen worden uitgebreid.