we verbruiken steeds minder elektriciteit in huis

We verbruiken steeds minder energie in huis

we verbruiken steeds minder elektriciteit in huisHeel af en toe lees je in de krant een bericht waar je vrolijk van wordt. Zo ook de afgelopen week. Ik kwam nevenstaande afbeelding tegen. Een infographic met als bron de Nationale Energieverkening 2. En uit deze grafiek blijkt dat we in Nederland, stelselmatig minder energie verbruiken dan in het verleden. Zelfs bij ongewijzigd beleid, zal het gemiddelde elektriciteitsverbruik per huishouden naar energiefunctie blijven dalen tot in 2030.

Over ruim 15 jaar verbruikt het gemiddelde huishouden in Nederland nog 2785 KWH tegen ongeveer 3018 nu. En dat is significant minderenergie

Wie het plaatje bestudeert ziet wel een aantal interessante trends.

Minder energie voor witgoed

De meest in het oog springende trend is een gestage aandeel van het verbruik van het witgoed in huis. In 2030 bedraagt dat nog ongeveer de helft van het verbruik in 1995. Onze wasmachines, wasdrogers en vaatwassers zijn zuiniger geworden. Warmtepompdrogers hebben hun intrede gedaan en ook de diepvries en koelkast zijn mede onder invloed van de strengere Europese regelgeving een stuk zuiniger geworden. En aangezien ‘witgoed’ als grootverbruiker gold en geldt, zijn hier aanzienlijke besparingen te realiseren. En nu de consument bij vervanging eigenlijk alleen nog kan kiezen voor zuinig(er) witgoed, blijft het energieverbruik in deze categorie gestaag dalen.

Minder energie voor verlichting

Eenzelfde teneur is te zien bij de verlichting. De traditionele energie-slurpende gloeilamp is in de ban gedaan en niet meer verkrijgbaar. Ledverlichting wordt goedkoper en gaat langer mee. Consumenten stappen bij vervanging over op zuinige varianten, die qua lichtopbrengst en kleur nauwelijks nog te onderscheiden zijn van de traditionele lampen. De traditionele gloeilampen gaan niet zo lang mee. Vandaar dat al binnen een paar jaar de ‘gewone’ gloeilamp bijna helemaal verdwenen zal zijn, inmiddels vervangen door een variant die veel minder elektriciteit verbruikt. Dus ook hier wordt een forse besparing gerealiseerd.

Bij ventilatie en koeling zien we wel dat er sprake is van een stijging. De zomers worden warmer en dat leidt tot de aanschaf van ventilatoren en airco’s. En deze laatste, alhoewel zuiniger dan 25 jaar geleden, verbruiken nog steeds behoorlijk wat energie.

Bij tapwater en ruimteverwarming zien we een behoorlijke stijging. Is dat slecht nieuws? Nou eigenlijk niet, de oorzaak is namelijk niet de Quooker, maar vooral het feit dat steeds meer mensen overschakelen op een warmtepomp voor de verwarming van hun huis. En deze warmtepomp verbruikt elektriciteit. Maar het gasverbruik is deze huizen daalt spectaculair. Een warmtepomp is in staat met veel minder energie uw huis behaaglijk warm te houden dan een traditionele gasgestookte HR-ketel. Naar verwachting gaat het aantal huizen dat met een warmtepomp op temperatuur gehouden wordt in de komende tijd stijgen. Maar dit is dus geen reden tot ongerustheid.

De post ‘overige’ is vrij constant. We hebben steeds meer opladers en elektrische gadgets in huis, ze zijn wel zuiniger, maar het worden er gewoon steeds meer.

Per saldo echter is daling van het elektriciteitsgebruik goed nieuws, het milieu vaart er wel bij!

 

Energie besparen: ‘Uw buren doen het beter dan u’.

bespaar1Hoe zet je mensen aan tot het stelselmatig verbruiken van minder energie. Dat is een interessante vraag. In Nederland en Vlaanderen is ieder gesprek over energie besparen doordrenkt met het woord ’terugverdientijd’.

Je kunt wel zonnepanelen kopen maar hoe lang duurt het voor je ze hebt terugverdiend? Het is om moe van te worden.

Je zou dus denken dat we met zijn allen behoorlijk gevoelig zijn voor het besparen van geld. Maar dat is niet zo.

En ook voor een betere groenere wereld lopen slechts weinig mensen warm. Maar toch. Energie besparen is bezig aan een duidelijke opmars, we vinden het belangrijk. Maar waarom?

Wat zijn dan de argumenten die er toe doen? Misschien dat onderstaand filmpje van TED een beter beeld kan verschaffen van wat ons drijft bij het maken van onze keuzes.


Alex Lasky slaagt erin om in acht minuten glashelder te maken waar de grootste energiebesparingen mogelijk zijn. Wat daarvoor zou moeten gebeuren en welke argumenten en overwegingen bij het besparen van energie belangrijk zijn. Het is een inspirerend verhaal.

In het filmpje wordt duidelijk waarom energie besparen zo belangrijk is.

Energie besparen bij succesvolle buurtprojecten

Samen met je buren energie besparen komt in Nederland maar nauwelijks van de grond. Er zijn wel mogelijkheden in de postcoderoosregeling, maar die zijn beperkt en in de praktijk niet of nauwelijks realiseerbaar. Wel zien we regelmatig dat er een olievlek optreedt. Wanneer de buurman overgaat tot de aanschaf van zonnepanelen en er tijdens de buurtbarbecue enthousiast over verhaalt, dan is het zomaar mogelijk dat diens voorbeeld navolging vindt bij anderen in de buurt.

Eigenlijk maakt het niet zoveel uit wat voor u de reden is om energie te besparen, is het geld? Is het het feit dat u een betere wereld wilt achterlaten? Of wilt u het gewoon beter doen dan de buren? Feit is dat iedereen gebaat is wanneer u structureel minder energie verbruikt. De achterliggende redenen zijn weliswaar interessant maar minder belangrijk dan het uiteindelijke doel.

 

 

nul op de meter

Relatief minder duurzame energie verbruikt in Nederland

Slechts 3,8% van het totale Nederlandse energieverbruik is duurzaam. Dat blijkt uit cijfers over 2010 die eind april door het CBS bekend zijn gemaakt. In 2009 deden we het met zijn allen iets beter, toen was nog 4,2% van de verbruikte energie ‘duurzaam’.

We spreken van duurzame energie als die is opgewekt met zonne-panelen, windmolens, waterkracht of biomassa.

De daling wordt volgens het CBS veroorzaakt door een algemene stijging van de consumptie van energie bij een achterblijvend aandeel van de duurzame energie. De extra vraag werd veroorzaakt door de extreem koude winters in 2010 en door het economisch herstel. Er werd nog nooit eerder in Nederland meer energie verbruikt dan in 2010.

Reden temeer om kritisch te kijken naar uw eigen energieverbruik en daar waar mogelijk maatregelen te treffen. Energieleveranciers vergelijken en daarop eventueel overstappen loont al snel de moeite

 

Kernenergie blijft risicovol

Afgelopen vrijdag werden de Japanners geconfronteerd met de grootste natuurramp uit hun geschiedenis. Een aardbeving en de daarop volgende vloedgolf hebben aan velen het leven gekost. Verschrikkelijk om te zien hoe in de omgeving van Sendai complete dorpen door het water zijn weggevaagd.

Ook is duidelijk geworden dat kerncentrales, hoe veilig dan ook, een enorm risico vormen voor de volksgezondheid. Japan heeft 18 kerncentrales die in ruim eenderde van de elektriciteitsbehoefte van het land voorzien. Bij calamiteiten sluiten de centrales zichzelf af. De Japanse kerncentrales behoren tot de veiligste in de wereld. De Japanners zijn daarnaast buitengewoon goed georganiseerd en beschikken over goed uitgewerkte calamiteitenplannen waar ze zich ook aan houden.

De grootst mogelijke bedreiging voor de Japanners vormen de problemen in de kernreactoren van de kerncentrales in Fukushima. Er wordt gevreesd voor een meltdown. Er zijn serieuze problemen met de koeling van de reactorkamer en honderdduizenden Japanners zijn geëvacueerd. Bij zo’n meltdown zijn de gevolgen verstrekkend.

Atoomenergie is schoon, CO2 neutraal en goedkoop. Maar zoals nu blijkt ook levensgevaarlijk, ondanks de maatregelen en noodprocdures die in werking zijn getreden. Er is maar één relatief veilige kerncentrale en dat is de zon.

Het is nu niet het moment om belerend een vinger op te steken. De Japanners hebben al problemen genoeg en hebben dit niet verdiend. Maar misschien is het bij alle ellende wel een goed moment voor zelfreflectie bij al die politici in Nederland die vinden dat een volgende kerncentrale in Nederland er best nog bij kan. En dat atoomstroom relatief veilig is. Misschien toch nog maar eens even herbezinnen.

Belasting op energie verdriedubbeld in 19 jaar

Onze auto wordt vaak aangemerkt als de favoriete melkkoe van de regering. Maar wie de belasting die geheven wordt op energie nader onder de loep neemt, ziet dat ook daar de prijsstijgingen niet van de lucht zijn. De belasting op energie is in 19 jaar ruim verdrievoudigd.

In het jaar 1990 werd gemiddeld 1 euro belasting per gigajoule geheven. In 2009, zo’n 19 jaar later, was de heffing 3,30 euro per gigajoule, ruim een verdrievoudiging. Vooral particulieren moeten het ontgelden, want zij betalen het meest.

Het gemiddelde gezin in Nederland rekent zo’n slordige 9 euro per gigajoule af. Het bedrijfsleven € 1,80 per gigajoule. Dat komt omdat de grootverbruikers (het bedrijfsleven dus) minder belasting betaalt dan de consument. De achterliggende gedachte is dat de kosten van het bedrijfsleven niet uit de hand mogen lopen omdat dan de concurrentiepositie verslechterd. Bij consumenten worden geen kortingen toegepast.

De verhogingen zijn becijferd en bekend gemaakt door Compendium.

geld

En de consument? Die hoeft voorlopig zeker geen kentering te verwachten. Het is reëel om aan te nemen dat de belasting verhogingen gestaag zullen doorzetten. Er is geen enkel signaal van een naderende kentering in de energiebelasting. Kan dan consument dan niets doen? Jawel. Ervoor zorgen dat het verbruik omlaag gaat en zelf energie opwekken. Want over zelf opgewekte energie betaal je geen belasting, en over energie die je niet gebruikt ook niet.

Energiebelasting in Nederland gaat omhoog

Gas en stroom worden het komend jaar bij de meeste aanbieders wat lager in prijs. Toch moeten consumenten niet te vroeg juichen. Deze daling is zeer waarschijnlijk tijdelijk. De prijzen voor ruwe olie zijn al weer enige tijd gestaag aan het stijgen. De stroom en gas-prijzen volgen de prijs van de olie met een vertraging van ongeveer een half jaar. Vandaar dat we er eigenlijk wel vanuit kunnen gaan dat de prijzen in juli weer omhoog zullen gaan.

De feestvreugde wordt sowieso getemperd omdat de regering in Nederland voor het vierde achtereenvolgende jaar de energiebelasting verhoogd. De gemiddelde tarieven van de netbeheerders stijgen met 15 euro per jaar.

Klanten van Nuon hebben nog een klein voordeel, zij gaan er in 2011 bij gelijk verbruik 26 euro op vooruit. Afnemers van Essent gaan 11 euro meer betalen. Eneco klanten krijgen een voordeel van 5 euro. Nuon is per 1 januari 2011 bij een variabel tarief de goedkoopste van de grote energieleveranciers.

1000 redenen om te besparen

Als je gaat nadenken over de redenen om energie te besparen dan begint het wellicht te duizelen .Een beter milieu, of instandhouding van het milieu, schaarste aan fossiele brandstoffen, geldgebrek, idealisme, kortom teveel om op te noemen.

Er zijn misschien wel 1000 redenen om energie te besparen.

En misschien ook wel 1000 manieren om een energiebesparing te realiseren.

In dit gedeelte van de website vindt u berichten met heel veel verschillende redenen om uw energieverbruik te verminderen.