Kernenergie blijft risicovol

Afgelopen vrijdag werden de Japanners geconfronteerd met de grootste natuurramp uit hun geschiedenis. Een aardbeving en de daarop volgende vloedgolf hebben aan velen het leven gekost. Verschrikkelijk om te zien hoe in de omgeving van Sendai complete dorpen door het water zijn weggevaagd.

Ook is duidelijk geworden dat kerncentrales, hoe veilig dan ook, een enorm risico vormen voor de volksgezondheid. Japan heeft 18 kerncentrales die in ruim eenderde van de elektriciteitsbehoefte van het land voorzien. Bij calamiteiten sluiten de centrales zichzelf af. De Japanse kerncentrales behoren tot de veiligste in de wereld. De Japanners zijn daarnaast buitengewoon goed georganiseerd en beschikken over goed uitgewerkte calamiteitenplannen waar ze zich ook aan houden.

De grootst mogelijke bedreiging voor de Japanners vormen de problemen in de kernreactoren van de kerncentrales in Fukushima. Er wordt gevreesd voor een meltdown. Er zijn serieuze problemen met de koeling van de reactorkamer en honderdduizenden Japanners zijn geëvacueerd. Bij zo’n meltdown zijn de gevolgen verstrekkend.

Atoomenergie is schoon, CO2 neutraal en goedkoop. Maar zoals nu blijkt ook levensgevaarlijk, ondanks de maatregelen en noodprocdures die in werking zijn getreden. Er is maar één relatief veilige kerncentrale en dat is de zon.

Het is nu niet het moment om belerend een vinger op te steken. De Japanners hebben al problemen genoeg en hebben dit niet verdiend. Maar misschien is het bij alle ellende wel een goed moment voor zelfreflectie bij al die politici in Nederland die vinden dat een volgende kerncentrale in Nederland er best nog bij kan. En dat atoomstroom relatief veilig is. Misschien toch nog maar eens even herbezinnen.