Tag Archief van: asbest

Overijssel vervangt asbest door zonnepanelen

Eerder dit dit jaar liep in de Provincie Overijssel de actie ‘asbest van het dak en zonnepanelen erop’ . Tussen 1 mei en 1 juli konden vooral agrarische bedrijven zich aanmelden. Doel van deze grootste duurzame energieaktie van de Provincie Overijssel is de vermindering van asbest en tegelijkertijd een stimulering van duurzame energie.

En dat de actie succesvol is geweest blijkt uit de resultaten die inmiddels bekend gemaakt zijn. Er doen 115 bedrijven mee aan de actie. Zij krijgen samen een subsidie van 3,4 miljoen euro. Er wordt ruim 11 hectare aan asbest verwijderd (116.000 m2). En, zeker niet minder belangrijk, er worden 14.500 zonnepanelen geplaatst.

Eerder berichtten we al over een studie in de Provincie Flevoland naar de haalbaarheid van het vervangen van asbest door zonnepanelen. Misschien dat de beleidsmakers in Flevoland hun voordeel kunnen doen met de behaalde resultaten in de Provincie Overijssel.

Deze panelen gaan niet alleen ruim de helft van de energie leveren die de deelnemers zelf verbruiken (57%) maar houden ook nog eens 850 Overijsselse huishoudens qua electriciteit aan de praat.

En daarmee is deze actie een succes geworden. Keer op keer blijkt dat initiatieven van de lagere overheden zoals provincies en gemeenten waarbij het gebruik van duurzame energie wordt gestimuleerd worden overschreven en zeer succesvol zijn.

Zonnepanelen in Flevoland? ‘Asbest eraf, zon erop’

Er staan in de provincie Flevoland zo’n 500 boeren schuren met asbest daken. Asbest is gevaarlijk en de toepassing ervan is in Nederland al bijna 20 jaar verboden. De provincie Flevoland wil nu onderzoeken of eigenaren van deze daken willen overwegen om hun asbest daken te verwijderen en daarna zonnepanelen te plaatsen.

LTO-Noord schrijft deze week namens de provincie alle boeren in Flevoland aan met het verzoek een vragenlijst in te vullen en die binnen een week terug te sturen. De actie ‘Asbest eraf, zon erop’ wil zoveel mogelijk daken omzetten van asbest naar zon.

Er zijn op dit moment geen subsidiemogelijkheden in de provincie Flevoland. De provincie wil met de uitkomsten van het onderzoek gaan bekijken welke vervolgstappen genomen kunnen worden.

Het zijn deze vervolgstappen die het slagen van de actie zullen bepalen.Gedeputeerde Anne Bliek gaat met de gegevens aan de slag en meldt dat door ‘gezamenlijke inkoop’ aanzienlijke voordelen behaald kunnen worden.

Toch is dat op zich een beetje aan de magere kant. Voor gezamenlijke inkoop hebben de boeren de provincie helemaal niet nodig. Als GS van Flevoland vindt dat boeren moeten investeren in zonnepanelen en tegelijkertijd hun asbest opruimen, dan zal diezelfde provincie met een fatsoenlijk stimuleringspakket moeten komen, anders gaat het in de praktijk niet lukken.

Wordt vervolgd…