Tag Archief van: biogas

Twence neemt biogasinstallatie in Boeldershoek Hengelo in gebruik

De gemeente Hengelo maakt serieus werk van de productie van duurzame energie. Naar verwachting neemt afvalverwerker Twence eind september of begin oktober een biogasinstallatie in Boeldershoek (gemeente Hengelo) in gebruik. De biogasinstallatie gaat elektriciteit en warmte winnen uit groente- fruit- en tuinafval uit de omliggende regio.

Er zal elektriciteit opgewekt worden voor 3300 huishoudens en daarnaast nog eens voldoende warmte voor nog eens 1500 huishoudens door de vergisting van groenafval.

Er wordt in Nederland al op diverse plaatsen gewerkt met vergisters of biogasinstallaties. Zo berichtten we eerder al over een biogasinstallatie in Spakenburg die 800 m3 groen gas per uur produceert uit visafval en koekjes. De primeur was een biogasinstallatie in het Drentse Witteveen. Ook die is al geruime tijd succesvol in bedrijf.

Aandachtspunten bij het gebruik van een biogasinstallatie blijft het restproduct dat overblijft na vergisting of verbranding. Sommige restproducten kunnen worden uitgereden over het land als digestaat. maar dat is niet altijd het geval.

 

 

 

 

Visverwerker levert 800 m3 groen gas per uur uit afval

Oude vis stinkt en je kunt er helemaal niets mee. Maar daarin is verandering gekomen. Visverwerker Arie van der Groep uit Spakenburg heeft begin februari een nieuwe biogas installatie in gebruik genomen. Deze installatie wint groen gas uit organisch afval.

Dat is vaak vis, maar ook mislukte koekjes uit een nabij gelegen fabriek. Als de grondstoffen maar organisch zijn, dan kun je er in een vergister groen gas van maken. En daarmee is het de eerste vergister van voedingsmaterialen die over de datum of bedorven zijn een feit. Het is goed te zien dat met organische grondstoffen, die ogenschijnlijk geen enkel nut meer hadden, alsnog duurzame groene energie kan worden opgewekt.

Visafval kan worden verwerkt tot groen gas

Ook het NOS journaal heeft de vergistingsinstallatie van Van der Groep ontdekt en er een filmreportage over gemaakt. Die vindt u hier.

In de reportage wordt gemeld dat kenners biogas een grote toekomst voorspellen. Binnen 10 jaar zouden een groot aantal kleinere biogas installaties bijna 1 miljoen huishoudens van groen gas kunnen voorzien.

De biogas installatie van Van der Groep draait voor een deel op subsidie.

De ondernemer zelf gelooft er niet rijk van te worden, maar verdient lof voor zijn initiatief.

warmte pomp

Eerste biogasinstallatie levert gas terug

Het Drentse Witteveen heeft een primeur. Het is de eerste gemeente van Nederland waar een boer biogas teruglevert aan het aardgasnet. Gert Bouwhuis levert het gas dat geproduceerd wordt in zijn vergistingsinstallatie terug aan het aardgasnet.

Daarvoor moest een aardgasleiding van 3 kilometer worden aangelegd, wat in totaal 1,3 miljoen euro heeft gekost. de vergister van boer Bouwhuis heeft een capaciteit van 1,6 megawatt en wordt voor 90 procent gevoed met mais. Bijproducten zoals witlofpennen en gesorteerde uien completeren de ‘voeding’van de biogas centrale.

Bouwhuis zet met zijn WKK direct een deel van het gas om in elektriciteit. De warmte die daarbij vrijkomt wordt gebruikt om het digestaat te drogen. Digestaat is vergiste mest, een restproduct van biogasproductie. Na bewerking dienst het digestaat als meststof voor tuinen.

Mestvergister wordt volwassen

Koeien in een stal produceren mest. Veel mest. Wanneer deze mest wordt opgeslagen in een reservoir en er wordt bijvoorbeeld mais of graan aan toegevoegd, dan gaat deze mest vergisten. Bij dat vergisten komen methaangas en warmte vrij. Veel methaangas.

Wie het gas afvangt en er een generator op laat draaien, die produceert elektriciteit. De kennis is er al een tijdje, de eerste installaties zijn er al een aantal jaren. De kinderziektes zijn eruit en de mestvergistingsinstallaties produceren nu een respectabel aantal Kilowatts.

Zo wordt in Langeveen in Twente jaarlijks ruim 400.000 Kilowatt geproduceerd door de aanwezige mestvergister op het bedrijf. Dat is genoeg voor 150 huishoudens met een gemiddeld energieverbruik.

Ook in Groningen wordt gewerkt met een mestvergister. Boer Schuitema startte in 2006 met zijn project. Ook hier wordt methaangas geproduceerd en wordt de warmte afgevangen. Boer Schuitema gebruikt deze warmte om zijn kuikenstallen bij te verwarmen. Als de jonge kuikens arriveren moet de temperatuur flink worden opgevoerd naar zo’n 33 graden celsius en dan komt de mestvergister prima van pas.

Deskundigen hebben uitgerekend dat mestvergistingsinstallaties zomaar de helft van alle duurzame energie die we in Nederland maken voor hun rekening zouden kunnen nemen. In het nieuwe regeerakkoord van het kabinet Rutte staat dat in 2020 circa 14% van de energie duurzaam moet zijn. De helft daarvan kan worden opgewekt met een mestvergister.

Toch is het maar de vraag of er zoveel mestvergisters gaan komen. De installaties kosten enorm veel geld en de subsidiemogelijkheden zijn uiterst beperkt. En aangezien ook het welzijn van de dieren op het boerenbedrijf er wel bij vaart, loont het de moeite om te kijken of de subsidiemogelijkheden niet kunnen worden uitgebreid.