Tag Archief van: biomassa

ZLTO koopt extra aandeel in biomassa centrale Moerdijk

Bij Biomassacentrale Moerdijk, in de volksmond BMC Moerdijk genoemd, wordt sinds een jaar of vier groene stroom geproduceerd uit de uitwerpselen van pluimvee. Dagelijks wordt een kleine 1800 ton pluimveemest aangevoerd voor verwerking. Eenderde van alle pluimveemest in Nederland wordt door de centrale verwerkt.

BMC Moerdijk produceert 270 miljoen kilowattuur per jaar. Daarmee kunnen ongeveer 90.000 huishoudens in hun behoefte voorzien. Met een capaciteit van 36 megawatt is BMC een van de grootste biomassa centrales ter wereld. De machines van BMC draaien 24 uur per dag.

BMC zet de mest om in elektriciteit volgens een wervelbedprincipe. Onderin een verbrandingsoven ligt een laag zand die wordt opgewarmd tot een temperatuur van 600 graden Celsius. Daar wordt de mest overheen gestort. De hete lucht van de verbrande mest heeft een temperatuur van 1000 graden Celsius en stijgt op. Door de opstijgende lucht lopen buisjes met water. Het water wordt omgezet in stoom, waarna de stoom wordt omgezet in elektriciteit.

De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) heeft onlangs haar belang in BMC met 10% vergroot tot ongeveer 33 procent. De extra aandelen zijn overgenomen van een Oostenrijks bedrijf dat in de problemen was geraakt.

ZLTO is niet van plan om de extra 10% aandelen in eigen portefeuille te houden. Op termijn wil men volgens een woordvoerder het belang overdoen aan een strategische partner.

1 miljoen voor duurzame boeren in Utrecht

In 2020 zou volgens het rijk de landbouw 20% minder energie moeten gebruiken dan nu. De provincie Utrecht wil deze doelstelling zo snel mogelijk realiseren en komt met concrete plannen. LTO-Noord, de provincie en de Agrarische natuur verenigingen hebben een convenant gesloten. Er is een Europese ondersteuning beschikbaar van 1 miljoen euro voor groene duurzame energieproductie.

Kleine ingreep, grote gevolgen

Energiescans op de agrarische bedrijven leerden dat er met kleine ingrepen al snel honderden tot duizenden euro’s bespaard kunnen worden. Daarnaast is er aandacht voor de nieuwbouw. Nieuwe stallen moeten gebouwd worden van duurzame materialen en kunnen ook energieneutraal zijn. De provincie Utrecht wil tien agrariërs ondersteunen die zo’n speciale energie-neutrale stal gaan zetten.

De één miljoen euro Europese subsidie kunnen worden gebruikt voor duurzame energieproductie op het agrarisch bedrijf zoals een mestvergister voor de productie van elektriciteit of gas. De provincie Utrecht wil garanties gaan afgeven voor de investeringen die met zo’n installatie gepaard gaan en heeft er een speciaal Garantiefonds Energie in het leven geroepen.

Krijgen kolencentrales een milieunorm opgelegd?

De Partij van de Arbeid lanceert bij monde van Diederik Samson een nieuw initiatief in de Tweede Kamer. Zo meldt De Volkskrant. Belangrijkste onderdeel van het voorstel is dat er aan kolencentrales eisen gesteld gaan worden met betrekking tot de bepering van de uitstoot van CO2.

Dat was volgens de wet niet mogelijk, maar doordat recent een aantal Europese richtlijnen zijn aangepast, kan minister Verhagen deze eisen gaan afdwingen. Diederik Samson wil dat er regels komen voor de hoeveelheid CO2 die door de centrales wordt uitgestoten per geproduceerde eenheid energie. De eigenaars van de vervuilende kolencentrales mogen zelf weten hoe ze aan de norm gaan voldoen. Ze kunnen de CO2 gaan opslaan, maar ze kunnen er ook voor kiezen om de CO2 uitstoot te verminderen door milieuvriendelijkere producten mee  te verbranden in hun centrale. Hierbij kan gedacht worden aan het bijstoken van biomassa.

Er staan in Nederland maar liefst vijf vervuilende kolencentrales op de planning. En dat is heel slecht nieuws voor het milieu. Het kabinet kijkt of er in de lege gasvelden in Groningen CO2 kan worden opgeslagen en is gestart met de voorbereidingen.

Samson zou zijn voorstellen lanceren tijdens een debat met de minister later vandaag.