Tag Archief van: diederik samson

Diederik Samsom: geen belasting op zelf opgewekte energie

Diederik Samsom dient binnen 14 dagen een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer over de belasting die mensen moeten betalen over zelf opgewekte energie met zonnepanelen of windturbines. Over zelf opgewekte en geconsumeerde energie zou géén belasting meer moeten worden betaald.

Belasting betalen over thuis opgewekte stroom

Diederik Samsom voert vaak in de Tweede Kamer het woord over (duurzame) energie vraagstukken. Het wetsvoorstel van Samsom komt niet helemaal uit de lucht vallen. Wij maakten er reeds eerder melding van op deze website. Maar nu meldt het Dagblad Trouw dat het ervan gaat komen. Diederik Samsom stuurt zijn wetsvoorstel naar de kamer.

Diederik Samsom stuurt energievoorstel naar Tweede Kamer

Diederik Samsom stuurt wetsvoorstel naar Tweede Kamer

Nog even recapituleren. Wat is er nu anders dan anders aan het voorstel van Diederik Samsom? Wie thuis elektriciteit opwekt met zonnepanelen of een winturbine en die elektriciteit ook zelf verbruikt, die betaalt daarover geen belasting. Dat klinkt vrij logisch. Maar dat is niet altijd zo. Zoals duidelijk wordt uit het volgende voorbeeld.

Een bezitter van zonnepanelen heeft overdag nogal wat stroom over. De meter draait dan terug uit. Wanneer het donker wordt en de zon achter de horizon verdwijnt, dan keert het tij, de lampen gaan aan en de eerder die dag geleverde energie wordt weer afgenomen van het net. Door de draaischijfmeter worden het eerdere overschot en de latere vraag automatisch met elkaar verrekend. Deze producent betaalt geen belasting over de zelf opgewekte stroom.

Maar nu komt de netbeheerder en die hangt een nieuwe elektriciteitsmeter. De ferrarismeter (met draaischijf) wordt vervangen door een digitale variant. Die houdt verbruik en opbrengst apart bij. De volgende zonnige dag breekt aan. En hier ontstaat een probleem. De bezitter van zonnepanelen levert energie aan het net. De levering wordt keurig geregistreerd. Het wordt avond en de energie komt terug. Tegen de normale tarieven welteverstaan, inclusief energiebelasting en BTW. Wat overdag tegen een lage prijs wordt geleverd, moet ’s avonds duur worden terug gekocht. En dat is een probleem.

Belasting betalen over elders opgewekte stroom

Maar het kan nog vreemder. Het voorstel van Diederik Samsom gaat vooral over stroom die met eigen middelen elders dus niet thuis wordt opgewekt. Weer een vergelijking. Wanneer u in uw eigen tuin een bloemkool kweekt en u eet die op, dan betaalt u over die bloemkool geen belasting, klinkt logisch niet? Wanneer u een volkstuin huurt achterin het dorp en u kweekt de bloemkool daar waarna u hem wederom zelf consumeert, betaalt u nog steeds geen belasting.

Diederik Samsom: geen belasting over ‘eigen stroom’

Het is Diederik Samsom een doorn in het oog dat mensen die elders (dus niet thuis) met eigen middelen elektriciteit opwekken, de opgewekte stroom niet kunnen verrekenen met de belasting en dus vol worden aangeslagen. Wanneer u elders zonne-energie wilt opwekken omdat de zon daar beter staat, of nog duidelijker wanneer u besluit om te investeren in een windmolen twee dorpen verderop. Dan zou hetvolgens Diederik Samsom zo moeten zijn, dat u over de daar opgewekte elektriciteit geen belasting betaalt, zo lang u die tenminste verrekend met uw verbruik thuis.  Het gaat dus vooral over het woord ‘elders’ . Daar zit hem het verschil.

Het is de vraag of Diederik Samsom en de PvdA met hun zelfleveringsmodel de andere partijen warm krijgen voor dit voorstel. Eenmaal aangenomen zou het kunnen resulteren in extra investeringen door particulieren in zon- en windenergie en dat is goed nieuws voor het milieu.

 

Krijgen kolencentrales een milieunorm opgelegd?

De Partij van de Arbeid lanceert bij monde van Diederik Samson een nieuw initiatief in de Tweede Kamer. Zo meldt De Volkskrant. Belangrijkste onderdeel van het voorstel is dat er aan kolencentrales eisen gesteld gaan worden met betrekking tot de bepering van de uitstoot van CO2.

Dat was volgens de wet niet mogelijk, maar doordat recent een aantal Europese richtlijnen zijn aangepast, kan minister Verhagen deze eisen gaan afdwingen. Diederik Samson wil dat er regels komen voor de hoeveelheid CO2 die door de centrales wordt uitgestoten per geproduceerde eenheid energie. De eigenaars van de vervuilende kolencentrales mogen zelf weten hoe ze aan de norm gaan voldoen. Ze kunnen de CO2 gaan opslaan, maar ze kunnen er ook voor kiezen om de CO2 uitstoot te verminderen door milieuvriendelijkere producten mee  te verbranden in hun centrale. Hierbij kan gedacht worden aan het bijstoken van biomassa.

Er staan in Nederland maar liefst vijf vervuilende kolencentrales op de planning. En dat is heel slecht nieuws voor het milieu. Het kabinet kijkt of er in de lege gasvelden in Groningen CO2 kan worden opgeslagen en is gestart met de voorbereidingen.

Samson zou zijn voorstellen lanceren tijdens een debat met de minister later vandaag.

Zelfleveringsmodel: wat gaat er gebeuren met de prijs van elektriciteit

In de FD selections vandaag een interessant artikel van de hand van Jan Willem Zwang over de prijs van de elektriciteit. Eerst wordt in het artikel duidelijk gemaakt dat we waarschijnlijk in de komende 10 jaar meer stroom gaan opwekken.

Er komen waarschijnlijk kerncentrales bij, er worden door het wegvallen van de SDE minder windturbines geplaatst, er gebeurt ook van alles in de landen om ons heen. Resumerend stelt de auteur m.i. terecht dat het produceren van elektriciteit in de toekomst waarschijnlijk goedkoper gaat worden.

Het interessante stuk van het artikel zit bij het einde. Daar waar geconcludeerd wordt dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat de productie van elektriciteit kost. Dat is bij de bedragen die we als consument afrekenen een te verwaarlozen factor.

Wat gaat er gebeuren met de prijs van elektriciteit?

Wat gaat er gebeuren met de prijs van elektriciteit?

De prijs die we betalen is namelijk maar voor een heel klein verwaarloosbaar deel gebaseerd op de kostprijs. Het gaat vooral om hogere energiebelastingen, opslagen voor de SDE+, opslagen voor elektriciteit uit vervuilende kolencentrales, en het afschaffen van de heffingskorting.

Dat alles gaat, ondanks de efficiëntere produktie er ongetwijfeld voor zorgen dat de prijs van elektriciteit gaat stijgen. En daarmee is en blijft het zelf duurzaam produceren een prima optie. En als dan ook nog eens het zelfleveringsmodel zoals voorgesteld door Diederik Samson voet aan de grond krijgt, dan ziet het er zonnig uit voor degenen bij wie duurzaamheid voorop staat.

Bron : Fd

Hoorzitting over Green Deal

Er zou een hoorzitting moeten komen over het duurzame energiebeleid (de green deal) van het Kabinet Rutte 1. Tenminste als het aan het CDA ligt. Dat heeft oud minister en huidige kamerlid voor het CDA Gerda Verburg aangegeven.

Afgelopen week maakte minister Verhagen bekend geen geld meer vrij te maken voor de plaatsing van windmolens op zee en zonnepanelen bij particulieren.

PvdA woordvoerer en kamerlid Diederik Samson spreekt van een totale stagnatie als de plannen van het nieuwe kabinet doorgaan. Hij komt met een aantal alternatieve voorstellen. Ook wil Samson dat particulieren die zelf elektriciteit opwekken, daarover geen belasting hoeven te betalen. De kamer debatteert maandag met de minister.