Zelfleveringsmodel: wat gaat er gebeuren met de prijs van elektriciteit

In de FD selections vandaag een interessant artikel van de hand van Jan Willem Zwang over de prijs van de elektriciteit. Eerst wordt in het artikel duidelijk gemaakt dat we waarschijnlijk in de komende 10 jaar meer stroom gaan opwekken.

Er komen waarschijnlijk kerncentrales bij, er worden door het wegvallen van de SDE minder windturbines geplaatst, er gebeurt ook van alles in de landen om ons heen. Resumerend stelt de auteur m.i. terecht dat het produceren van elektriciteit in de toekomst waarschijnlijk goedkoper gaat worden.

Het interessante stuk van het artikel zit bij het einde. Daar waar geconcludeerd wordt dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat de productie van elektriciteit kost. Dat is bij de bedragen die we als consument afrekenen een te verwaarlozen factor.

Wat gaat er gebeuren met de prijs van elektriciteit?

Wat gaat er gebeuren met de prijs van elektriciteit?

De prijs die we betalen is namelijk maar voor een heel klein verwaarloosbaar deel gebaseerd op de kostprijs. Het gaat vooral om hogere energiebelastingen, opslagen voor de SDE+, opslagen voor elektriciteit uit vervuilende kolencentrales, en het afschaffen van de heffingskorting.

Dat alles gaat, ondanks de efficiëntere produktie er ongetwijfeld voor zorgen dat de prijs van elektriciteit gaat stijgen. En daarmee is en blijft het zelf duurzaam produceren een prima optie. En als dan ook nog eens het zelfleveringsmodel zoals voorgesteld door Diederik Samson voet aan de grond krijgt, dan ziet het er zonnig uit voor degenen bij wie duurzaamheid voorop staat.

Bron : Fd