Tag Archief van: sde

stroom goedkoop door zonnepanelen

Anderhalf miljard subsidie SDE+ regeling binnen een paar dagen vergeven

De SDE+ regeling van minister Verhagen lijkt een succes te worden. Vanaf 1 juli kon er worden ingeschreven voor subsidies op duurzame energie. Amper drie werkdagen na het openstellen van de regeling is deze al overtekend. Nederlandse bedrijven (en consumenten) hebben voor ruim anderhalf miljard euro aan SDE+ subsidies aangevraagd. De pot is leeg.

Volgens het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gaat het in totaal om ruim 600 projecten. Zij hadden binnen de oude SDE regeling meer subsidie gekregen, maar de minister maakte een eind aan deze regeling.

Veel aanvragen SDE+ zonenergie

Tot eenieders verbazing zijn er ook behoorlijk wat aanvragen voor de plaatsing van zonnepanelen binnen gekomen. Een van de meest gehoorde kritieken bij het vervangen van de SDE door de SDE+ regeling, was dat de relatief dure zonne-energie nu volledig buiten de boot zouden gaan vallen. Uit de geregistreerde aanvragen blijkt dat deze vrees ongegrond is geweest. Binnen de SDE+ regeling is er één grote subsidiepot. De aanvragers concurreren met elkaar. Onder de oude regeling waren er aparte potjes voor zon, wind en de overige duurzame energiebronnen.

De eerste tranche energie subsidie veiling

De SDE+ regeling werkt als een soort veiling. De subsidie wordt verstrekt in oplopende tranches. Wie afwacht zou meer subsidie krijgen. De verwachting was dat ‘duurdere zonnesystemen’ pas in de latere tranches aan de beurt zouden komen omdat ze minder rendabel zijn. Dit is niet het geval. Waarschijnlijk heeft het risico om achter het net te vissen zwaarder gewogen dan de wens naar een hogere SDE+ subsidie.

Heel veel Chinese zonnepanelen

Waarom zoveel zonneaanvragen? Kunnen deze systemen dan toch rendabel draaien met een lagere SDE+ subsidie? Nee. Maar een deel van het antwoord is markt gerelateerd. In China bestaat een enorme capaciteit voor de productie van zonnepanelen. Deze fabrieken draaien door en zorgen voor een overvloedig aanbod van panelen in Europa. Met dalende prijzen tot gevolg. Door deze prijsdaling is het sneller interessant om zonnepanelen te plaatsen. Een lagere SDE+ subsidie wordt door de markt gecompenseerd. Dat is niet erg. Het milieu vaart er wel bij.

Veel Zonneaanvragen bij SDE+ regeling

Veel Zonneaanvragen bij SDE+ regeling

 

Per 1 juli 2011 zijn de gemiddelde gasprijzen voor consumenten met 16% gestegen. En alhoewel zonnepanelen elektriciteit produceren en geen warmte, lijkt het erop dat Nederlanders in de gaten krijgen dat duurzaam investeren wel degelijk loont.

Zonneboilers zijn in een klap 16% rendabeler geworden. Het kan zijn dat de gasprijs in januari weer wat daalt, maar de prijs over de lange termijn stijgt onmiskenbaar gestaag door.

SDE+ niet voor kleine installaties

Met een subsidie van 4 cent per opgewekte kilowattuur  blijft de SDE+ aanzienlijk soberder dan de oude SDE regeling. Het is jammer dat hierdoor vooral consumenten zullen afhaken en géén of minder panelen gaan plaatsen. Wanneer veel mensen panelen plaatsen wordt daarmee het draagvlak in de maatschappij voor duurzaam opgewekte energie vergroot. De eigenaren van zonnepanelen gaan zich aanzienlijk milieubewuster gedragen en dat is extra winst. Ze praten over de opbrengsten en maken ook anderen in hun omgeving enthousiast voor zonne-energie en of een zonneboiler. En dat effect valt onder de nieuwe SDE+ regeling grotendeels weg.

En dat is een gemiste kans.

 

 

Britse huiseigenaren kochten 16.000 sets zonnepanelen in 2010

Dat een feed-in regeling direct resulteert in een enorme toename van het aantal zonnestroom installaties bij particulieren is in Groot Brittannië in 2010 eens en temeer duidelijk geworden. Maar liefst 16.000 particulieren plaatsten zonnepanelen op het dak van hun woning. In totaal goed voor 42 MW.

En dat is zo ongeveer een vertienvoudiging van het aantal installaties/vermogen dat geplaatst werd in 2009 en in 2008. En daarmee zit de Britse overheid op schema. Doel is het aandeel duurzame energie in de totale energieproductie te vertienvoudigen. De subsidies op duurzame zonne-energie zijn gedurende 25 jaar gegarandeerd.

Naar Duits voorbeeld creëert de feed-in regeling ook extra werkgelegenheid. Sharp, producent van zonnepanelen heeft aangekondigd 300 werknemers extra aan te nemen in de zonnepanelenfabriek van het bedrijf in Wales.

De feed-in regeling in Engeland is nieuw en veelbelovend. Toch vallen de Britse aankoopcijfers in het niet bij die van Duitsland. Daar werden in 2010 zo’n slordige 230.000 zonnestroominstallaties geplaatst, zo meldt de Duitse branchevereniging.

Jammer dat de Nederlandse regering niet met een eenduidige subsidieregeling voor zonnestroom komt. Minister Verhagen heeft onlangs de SDE regeling voor particuliere zonnestroom afgeschaft. Het is wachten op ‘nieuw beleid’.

De Windcentrale

Windpark Zuidlob voorziet 90.000 huishoudens van elektriciteit

Het windpark Zuidlob in de provincie Flevoland kan rekenen op een subsidie van 229 miljoen euro. Dat heeft Agentschap NL (voor de meesten onder u nog bekend als SenterNovem) net voor de kerst bekend gemaakt. De 36 molens in FLevoland gaan maar liefst 90.000 huishoudens van energie voorzien, en dat zet zoden aan de dijk.

En wel letterlijk en figuurlijk want met een geschat vermogen van 122 MW wordt Zuidlob een van de grootste windparken op land in Nederland. Als de bouw volgens planning verloopt, wordt windpark Zuidlob over anderhalf jaar in gebruik genomen.

Windpark in Flevoland

Windturbinepark Zuidlob is een initiatief van een aantal agrarische ondernemers, voornamelijk uit de gemeente Zeewolde en Nuon.

De subsidie die door de overheid is verstrekt is een maximaal bedrag. Onder de SDE regeling, is deze subsidie namelijk afhankelijk van de stroomproductie van het park. De subsidie wordt over een periode van 15 jaar uitgekeerd.

Er lopen nog diverse andere initiatieven van met name agrariërs die grootscheeps willen investeren in windprojecten. Dergelijke plannen stuiten vaak op weerstand van omwonenden.