nul op de meter

Belastingvrij elektriciteit produceren

In de Nota Duurzame Energie die Diederik Samson (PvdA) in december heeft aangeboden aan de Tweede Kamer staat een aantal op zijn minst interessante ideeën om de productie van energie te verduurzamen.

De afgelopen weken verschenen al berichten over het belastingvrij produceren van elektriciteit. Wie in de tuin een bloemkool kweekt, betaalt daarover geen belasting, wie eigen energie opwekt, zou dat ook niet moeten hoeven betalen, aldus Samson.

Dat lijkt op het eerste gezicht vreemd, want particulieren die nu thuis energie opwekken met zonnepanelen betalen daar ook geen belasting over. Sterker nog, bij teruglevering aan het net krijgen ze ook (tenminste over een deel) de belasting gewoon terug. Wat is er dan zo nieuw aan het plan Samson?

Het antwoord op deze vraag is ‘de plaats waar de elektriciteit geproduceerd wordt’. Wie in een volkstuin drie kilometer van huis een bloemkool produceert, betaalt daarover geen belasting. Samson wil dat dit ook gaat gelden voor particulieren die gezamenlijk investeren in duurzame wind- of zonneprojecten. Met andere woorden wanneer u samen met anderen investeert in een windmolen of zonnefarm die 20 kilometer verderop staat, dan zou u de stroom die daar geproduceerd wordt eigenlijk belastingvrij moeten kunnen consumeren, zoals de bloemkool uit de volkstuin.

En dat is een interessant gegeven. Want wanneer dit bewaarheid zou worden gaan particulieren ongetwijfeld samen grootschaliger investeren in grote efficiënte duurzame projecten. En daar vaart iedereen wel bij.

Het plan kost overigens minder dan de meesten denken. Samson becijfert dat bij een vertienvoudiging van de productie van zonnepanelen de kosten in 2012 zo’n 5 a 10 miljoen euro zouden bedragen. Daar staat tegenover dat er door de extra aanschaf van panelen zo’n 30 miljoen extra een BTW inkomsten worden gegenereerd voor de Nederlandse staat.