Nederlanders bespaarden heel veel energie in 2022

In 2022 bereikte Nederland een mijlpaal op het gebied van energiebesparing. Het energieverbruik per Nederlander daalde naar het laagste niveau sinds 1970, met een opmerkelijke reductie van 173 naar 154 gigajoule. Deze spectaculaire afname is voornamelijk toe te schrijven aan een opvallende daling in het gasverbruik, als gevolg van de geopolitieke situatie in Oekraïne en de daardoor hoge energieprijzen.

Nederland, bekend om haar pragmatische aanpak en innovatieve oplossingen, was in 2022 voor 77 procent afhankelijk van energie uit het buitenland. Een percentage dat sinds de opening van de Staatsmijnen in Limburg in 1906 niet meer zo hoog lag. Recentelijk (2023) is de gaskraan in Groningen gesloten vanwege de aardbevingen in de regio, wat de dringende noodzaak voor verdere verduurzaming van onze energievoorziening onderstreept.

De trend van dalend energieverbruik per inwoner begon in 1995 en zet zich door ondanks de bevolkingsgroei sinds 2013. Deze gunstige ontwikkeling is te danken aan de groeiende efficiëntie van woningen en auto’s, evenals de invloed van steeds mildere winters.

Met name na de Russische inval in Oekraïne hebben de energieprijzen aanzienlijk gepiekt. Deze scherpe stijging zorgde ervoor dat mensen bewuster omgingen met hun energieverbruik, uit vrees voor hoge rekeningen. Gelukkig zijn de prijzen inmiddels weer gedaald, maar de ervaring heeft velen bewuster gemaakt van hun energieconsumptie.

Een andere opvallende ontwikkeling is de verschuiving in de bronnen van onze energievoorziening. Tot 2018 was meer dan 90 procent van de verbruikte energie in Nederland afkomstig van fossiele brandstoffen. Het afgelopen jaar zagen we hierin een positieve verandering, waarbij dit percentage is gedaald naar 83 procent. Deze verschuiving is een cruciale stap richting een duurzamere en meer veerkrachtige energievoorziening.

Deze ontwikkelingen laten zien dat Nederland op de goede weg is naar een duurzamere toekomst. Echter, er is nog veel werk aan de winkel. Het is van essentieel belang dat we blijven investeren in innovatie en technologieën die ons helpen om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verder te verminderen. Daarnaast is het stimuleren van energiebesparende maatregelen in woningen en bedrijven van groot belang.

Samen kunnen we de positieve trend voortzetten en streven naar een nog duurzamere en energiezuinigere samenleving. Laten we deze uitdaging met open armen aannemen en werken aan een schone, groene toekomst voor ons land.