Krijgen kolencentrales een milieunorm opgelegd?

De Partij van de Arbeid lanceert bij monde van Diederik Samson een nieuw initiatief in de Tweede Kamer. Zo meldt De Volkskrant. Belangrijkste onderdeel van het voorstel is dat er aan kolencentrales eisen gesteld gaan worden met betrekking tot de bepering van de uitstoot van CO2.

Dat was volgens de wet niet mogelijk, maar doordat recent een aantal Europese richtlijnen zijn aangepast, kan minister Verhagen deze eisen gaan afdwingen. Diederik Samson wil dat er regels komen voor de hoeveelheid CO2 die door de centrales wordt uitgestoten per geproduceerde eenheid energie. De eigenaars van de vervuilende kolencentrales mogen zelf weten hoe ze aan de norm gaan voldoen. Ze kunnen de CO2 gaan opslaan, maar ze kunnen er ook voor kiezen om de CO2 uitstoot te verminderen door milieuvriendelijkere producten mee  te verbranden in hun centrale. Hierbij kan gedacht worden aan het bijstoken van biomassa.

Er staan in Nederland maar liefst vijf vervuilende kolencentrales op de planning. En dat is heel slecht nieuws voor het milieu. Het kabinet kijkt of er in de lege gasvelden in Groningen CO2 kan worden opgeslagen en is gestart met de voorbereidingen.

Samson zou zijn voorstellen lanceren tijdens een debat met de minister later vandaag.

nul op de meter

Belastingvrij elektriciteit produceren

In de Nota Duurzame Energie die Diederik Samson (PvdA) in december heeft aangeboden aan de Tweede Kamer staat een aantal op zijn minst interessante ideeën om de productie van energie te verduurzamen.

De afgelopen weken verschenen al berichten over het belastingvrij produceren van elektriciteit. Wie in de tuin een bloemkool kweekt, betaalt daarover geen belasting, wie eigen energie opwekt, zou dat ook niet moeten hoeven betalen, aldus Samson.

Dat lijkt op het eerste gezicht vreemd, want particulieren die nu thuis energie opwekken met zonnepanelen betalen daar ook geen belasting over. Sterker nog, bij teruglevering aan het net krijgen ze ook (tenminste over een deel) de belasting gewoon terug. Wat is er dan zo nieuw aan het plan Samson?

Het antwoord op deze vraag is ‘de plaats waar de elektriciteit geproduceerd wordt’. Wie in een volkstuin drie kilometer van huis een bloemkool produceert, betaalt daarover geen belasting. Samson wil dat dit ook gaat gelden voor particulieren die gezamenlijk investeren in duurzame wind- of zonneprojecten. Met andere woorden wanneer u samen met anderen investeert in een windmolen of zonnefarm die 20 kilometer verderop staat, dan zou u de stroom die daar geproduceerd wordt eigenlijk belastingvrij moeten kunnen consumeren, zoals de bloemkool uit de volkstuin.

En dat is een interessant gegeven. Want wanneer dit bewaarheid zou worden gaan particulieren ongetwijfeld samen grootschaliger investeren in grote efficiënte duurzame projecten. En daar vaart iedereen wel bij.

Het plan kost overigens minder dan de meesten denken. Samson becijfert dat bij een vertienvoudiging van de productie van zonnepanelen de kosten in 2012 zo’n 5 a 10 miljoen euro zouden bedragen. Daar staat tegenover dat er door de extra aanschaf van panelen zo’n 30 miljoen extra een BTW inkomsten worden gegenereerd voor de Nederlandse staat.

Donner wil sancties bij ontbreken energielabel

Het wil maar niet vlotten met het energielabel voor huizen. Dit keurmerk, dat aangeeft hoe energiebesparend of energieverslindend een woonhuis is, werd in 2008 in Nederland ingevoerd. Officieel dient vanaf dat jaar bij ieder huis dat verkocht wordt een energielabel aanwezig te zijn. In 2013 moet volgens de Europese wetgeving een energielabel verplicht afgegeven zijn op ieder huis dat verkocht wordt.

De introductie van het energielabel verloopt met horten en stoten. Want in 2010 blijkt dat er nog maar 1,7 miljoen energielabels zijn afgegeven. Maar wanneer daar de huizen van woningbouwcorporaties worden afgetrokken, dan resteren ‘slechts’ 85.000 koopwoningen en dat is erg weinig.

We mogen daarbij het uiteindelijke doel van het energielabel niet vergeten. Het energielabel moet huizen duurzamer maken. En dat werkt alleen als iedereen zorgt voor een label én zo leert de praktijk als op het niet navolgen van de regels sancties staan. En dat is de verantwoordelijkheid van onze Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner.

Donner heeft in een brief aan de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat hij nog voordat het systeem in 2013 verplicht wordt, met een sluitend systeem inclusief keiharde sancties komt voor diegenen die zich niet aan de regels houden.  Huizen die zonder energielabel worden verkocht, worden niet in het kadaster geregistreerd, waardoor de eigendom niet overgaat van verkoper op koper. Wie een huis huurt zonder energielabel, hoeft van de minister een deel van de huur niet meer te betalen.

Discussie over het energielabel voor huizen

Klare taal van de minister, gevolgd door heftige reacties van belanghebbenden. De branchevereniging van energieleverende bedrijven in Nederland (Energiened) liet als eerste een week geleden weten dat het tijd werd voor harde maatregelen en is tevreden.  Maar woordvoerders van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en de Vereniging Eigen Huis (VEH) stellen dat huizen onverkoopbaar worden door de nieuwe plannen van de minister en in strijd met Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En wel omdat het Recht op Eigendom van een woning hierdoor ter discussie komt te staan.

De Vereniging Eigen Huis voert nog aan dat consumenten helemaal niet zo’n behoefte hebben aan een energielabel. Bovendien is er nog steeds veel discussie over de bepaling van vooral de lagere labels.

Economische Zaken wil topland worden in duurzaamheid

Het blijft moeilijk om een goed beeld te krijgen van de duurzame intenties van het kabinet Rutten. Tot op heden wist minister Verhagen de handen in duurzaam Nederland niet op elkaar te krijgen. De SDE regeling werd geschrapt, en op vragen in de kamer van CDA kamerlid Gerda Verburg antwoordde de minister dat hij geen zin had in de plaatsing van zonnepanelen langs de snelweg.

Maar niets is veranderlijker dan een mens. Zo maakt het NRC deze week melding van een nog niet vrijgegeven notitie waarin staat dat Nederland middels een aantal maatregelen een ’topland’ zou moeten worden op het gebied van de duurzame technologie. Lees meer

Provincie Brabant gaat 48,7 miljoen investeren in zonne-energie

We hebben er al eerder over geschreven. de Essent miljoenen van de provincie Noord Brabant. Door de verkoop van de aandelen van Essent, waar de provincie grootaandeelhouder was, zit de provincie goed bij kas. De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat de Brabanders de miljoenen ook overwegend duurzaam gaan herinvesteren.

Zo wordt er maar liefst 48,7 miljoen euro vrijgemaakt om te investeren in zonne-energie. Het betreft globaal gezien een drietal projecten; Een van de Stichting FOM, eentje van KIC Innoenergy en Solliance.

De provincie Brabant

Het betreft drie los van elkaar staande initiatieven die elkaar echter wel aanvullen en versterken. Met het geld wordt de crême de la crême op onderzoeksgebied naar Brabant gehaald, De duurzame kennis wordt laboratoria en onderzoekcentra beschikbaar gesteld aan het bedrijfsleven. Lees meer

Hoorzitting over Green Deal

Er zou een hoorzitting moeten komen over het duurzame energiebeleid (de green deal) van het Kabinet Rutte 1. Tenminste als het aan het CDA ligt. Dat heeft oud minister en huidige kamerlid voor het CDA Gerda Verburg aangegeven.

Afgelopen week maakte minister Verhagen bekend geen geld meer vrij te maken voor de plaatsing van windmolens op zee en zonnepanelen bij particulieren.

PvdA woordvoerer en kamerlid Diederik Samson spreekt van een totale stagnatie als de plannen van het nieuwe kabinet doorgaan. Hij komt met een aantal alternatieve voorstellen. Ook wil Samson dat particulieren die zelf elektriciteit opwekken, daarover geen belasting hoeven te betalen. De kamer debatteert maandag met de minister.

PvdA Wil Belastingvoordeel Voor Duurzame Particulieren

De PvdA wil particulieren die collectief zonnepanelen aanschaffen een belastingvoordeel geven. Dat heeft Diederik Samson bekend gemaakt.

Particulieren die gezamenlijk een groot aantal zonnepanelen kopen voor hun huizen of flats, betalen daar nu belasting over. En daar wil de PvdA vanaf. Samson vergelijkt energie met iemand die een eigen groententuin heeft. ‘Wie zijn eigen groenten kweekt, betaalt over die groenten ook geen belasting, waarom dan wel over de stroom’, aldus Samson.

Lees meer

Provincie Brabant Gaat Investeren in Elektrisch Rijden

De provincie Brabant gaat 10 miljoen euro in een investeringsfonds voor bedrijven investeren die zich richten op slimme technologie rondom het elektrisch rijden.

De provincie voorziet een grote groei in elektrisch rijden en wil dat in 2020 tussen de twee en tienduizend werknemers in deze sector een groene omzet genereren van anderhalf miljard euro per jaar. Een marktaandeel van 50% binnen de totale Nederlandse markt.

De elektrische vervoermarkt groeit snel door slimme technologie en betere accu’s. Binnen afzienbare tijd zou zou een energiebesparing van 70% gerealiseerd kunnen worden. Gedeputeerde Staten van Brabant verwacht dat bedrijven in de sector binnen 4 jaar ook nog eens 50 miljoen gaan investeren in ontwikkeling en innovatie. Op 10 december aanstaande staat het voorstel bij de provincie op de agenda.