Eneco kiest op termijn voor windenergie op zee

Als het aan Eneco ligt, dan wordt het de meest duurzame energieproducent van noordwest Europa. Toch wordt op dit moment hard gewerkt aan de bouw van een energiecentrale op de Maasvlakte. Geen duurzame centrale, maar een energiecentrale die met gas gestookt wordt.

Over een jaar zijn de testen afgerond en moet de eerste elektriciteit door de centrale geproduceerd worden. De Enecogen Centrale is de eerste echt grote productie-eenheid van Eneco, dat tot nu toe uitsluitend energie verhandelde. Het bedrijf is voor de helft eigenaar van de centrale.

Op termijn kiest Eneco bij de opwekking van elektriciteit vooral voor het plaatsen van windmolens op zee. Maar omdat het niet altijd waait, blijft een backup centrale nodig die levert zodra de wind wegvalt. Over twee jaar moet 20% van de energie die Eneco opwekt duurzaam zijn, nu is dat nog ongeveer 10%.

Eneco gaat er vanuit dat de energie steeds meer zal verduurzamen en dat die dan ook steeds vaker decentraal en kleinschaliger zal worden opgewekt. Maar tegelijkertijd geeft het bedrijf aan dat Nederland in een overgangsfase zit. Het zal nog tientallen jaren duren voordat er geen fossiele energie meer nodig is. Daarom wordt nu nog een gascentrale gebouwd. Maar dan wel de meest efficiënte met de laagst mogelijke CO2 uitstoot die denkbaar is.

De Windcentrale

Windpark Zuidlob voorziet 90.000 huishoudens van elektriciteit

Het windpark Zuidlob in de provincie Flevoland kan rekenen op een subsidie van 229 miljoen euro. Dat heeft Agentschap NL (voor de meesten onder u nog bekend als SenterNovem) net voor de kerst bekend gemaakt. De 36 molens in FLevoland gaan maar liefst 90.000 huishoudens van energie voorzien, en dat zet zoden aan de dijk.

En wel letterlijk en figuurlijk want met een geschat vermogen van 122 MW wordt Zuidlob een van de grootste windparken op land in Nederland. Als de bouw volgens planning verloopt, wordt windpark Zuidlob over anderhalf jaar in gebruik genomen.

Windpark in Flevoland

Windturbinepark Zuidlob is een initiatief van een aantal agrarische ondernemers, voornamelijk uit de gemeente Zeewolde en Nuon.

De subsidie die door de overheid is verstrekt is een maximaal bedrag. Onder de SDE regeling, is deze subsidie namelijk afhankelijk van de stroomproductie van het park. De subsidie wordt over een periode van 15 jaar uitgekeerd.

Er lopen nog diverse andere initiatieven van met name agrariërs die grootscheeps willen investeren in windprojecten. Dergelijke plannen stuiten vaak op weerstand van omwonenden.

Brandpunt reportage over subsidie op windturbines

In KRO’s Brandpunt is zondagavond  uitgebreid aandacht besteed aan ‘windhandel’. Zoals de naam v al doet vermoeden een niet bijster positieve reportage over de subsidies die verstrekt worden aan degenen die -al dan niet samen met anderen- overgaan tot de plaatsing van een of meerdere windturbines.

De reportage schetst een beeld van boeren die, vaak met zijn tweeën een flink bedrag investeren (15 miljoen) waarna door de subsidievergoedingen tot een half miljoen winst per persoon per jaar gemaakt kan worden.

Ook komen er specialisten aan het woord die melden dat windenergie CO2 verhogend werkt. En de uitleg die daarbij gegeven wordt is wat bizar. Lees meer

Windturbinepark voor de Tweede Maasvlakte gaat niet door

Het lijkt erop dat het 100 MW windturbinepark dat gepland stond in de nabijheid van de Tweede Maasvlakte in de gemeente Rotterdam niet doorgaat. De verantwoordelijke wethouder van Huffelen heeft dat bekendgemaakt middels een brief aan de leden van de gemeenteraad.

Volgens de wethouder ontbreekt het draagvlak voor het park. Niet alleen bij recreatie, visserij en natuurorganisaties, maar ook bij het Havenbedrijf.

De Tweede Maasvlakte

De lokale GroenLinks fractie trekt aan de bel en wil zo snel mogelijk in debat met het collega van B&W. Er zijn volgens GroenLinks geen echte bezwaren. Het Havenbedrijf zou tegen de aanleg zijn omdat het park een sta-in-de-weg is bij de aanleg van een eventuele derde Maasvlakte.

Chinezen Koploper Windenergie

Chinezen zijn vervuilers, tenminste dat denken heel veel mensen. maar niets is minder waar. China is een groot land met een snel groeiende economie, dat is bekend. Maar de Chinezen lopen ook voorop als het gaat om investeringen in duurzame energie.

Chinezen koploper windenergie

Dat blijkt uit een onderzoek van Ernst & Young. Zij vergeleken de duurzame investeringen in een groot aantal landen en wat blijkt? Bijna de helft van alle investeringen in windenergie vindt plaats in China. dus van iedere twee windmolens die er wereldwijd geplaatst worden staat er één in de Volksrepubliek.

En zo wordt duidelijk dat de duurzame energie in China niet licht wordt opgevat.

Windturbinepark in Antwerpen

In België lopen plannen voor het grootste on-shore turbinepark van het land op de linkeroever van de haven van Antwerpen. Er zouden maar liefst 55 enorme turbines moeten worden gebouwd.

Met het project is een investering van ruim 200 miljoen euro gemoeid. De eerste molens zouden binnen twee jaar operationeel moeten zijn. De initiatiefnemers zijn nog op zoek naar investeerders die willen participeren.

Een eerder soortgelijk project aan de andere zijde van de Schelde stuitte op heftige weerstand bij Belgische luchtverkeersleiders. Er is nog niet bekend wat zij van het nieuwe initiatief vinden.