Brandpunt reportage over subsidie op windturbines

In KRO’s Brandpunt is zondagavond  uitgebreid aandacht besteed aan ‘windhandel’. Zoals de naam v al doet vermoeden een niet bijster positieve reportage over de subsidies die verstrekt worden aan degenen die -al dan niet samen met anderen- overgaan tot de plaatsing van een of meerdere windturbines.

De reportage schetst een beeld van boeren die, vaak met zijn tweeën een flink bedrag investeren (15 miljoen) waarna door de subsidievergoedingen tot een half miljoen winst per persoon per jaar gemaakt kan worden.

Ook komen er specialisten aan het woord die melden dat windenergie CO2 verhogend werkt. En de uitleg die daarbij gegeven wordt is wat bizar.

De journalisten van Brandpunt

Achter de windmolens bevinden zich ‘backup-centrales’. Windmolens leveren geen structurele energie. Hun capaciteit en effectieve levering zijn afhankelijk van de windkracht van het moment. De backup-centrales moeten de windpieken uit het stroomnet halen en voortdurend hun capaciteit aanpassen. Daardoor draaien ze erg inefficiënt en verbuiken aanzienlijk meer CO2 dan wanneer ze alle energie zouden leveren. Zo stellen de specialisten die aan het woord komen.

Minister Verhagen – door de reporters aan de tand gevoeld – weet het verhaal niet echt te weerleggen en komt niet veel verder dan de melding dat ‘andere specialisten’ deze theorie als onzin afdoen. Ook de opmerking dat boeren een miljoen subsidie per jaar opstrijken wordt niet weerlegd.

Ik ben geen specialist, maar heb toch mijn twijfels bij de reportage. De stroomafname in Nederland is namelijk niet constant, maar fluctueert voortdurend. Ik geloof dan ook niet dat, wanneer er geen windmolens zouden zijn, de backup-centrales (die dan geen backup meer zijn maar gewoon een energiecentrale) heel efficiënt zouden gaan draaien en minder CO2 uitstoten dan er anders door de turbines geproduceerd zal worden. Want molens die per jaar een miljoen winst per stuk maken… die produceren heel erg veel groene stroom.

Subsidie verstrekken is geen probleem. Ik vind het wel jammer dat de minister de SDE regeling voor particulieren (zonnepanelen) om zeep heeft geholpen. Veel kleine subsidies vergroten het draagvlak veel meer dan miljoensubsidies aan een zestigtal boeren met een grote windmolen in de wei.