Tag Archief van: co2

Unilever schakelt over op duurzame energie

Alle fabrieken en kantoren van Unilever Benelux schakelen over op duurzame energie. En dat is goed nieuws. De Nederlandse vestigingen van Unilever gaan draaien op ‘Windkracht 220’ stroom van Essent. Die wordt opgewekt door Nederlandse windmolenparken en door gebruik van hernieuwbare bronnen. Unilever betaalt een toeslag aan Essent voor de groene stroom.

De Belgische kantoren en fabrieken van Unilever betrekken voortaan hun energie van Electrabel uit het duurzame programa Alpenergie.

Unilever wil wereldwijd de omzet verdubbelen en tegelijkertijd de nadelige impact op het milieu halveren. Een en ander staat opgetekend in het Unilever Sustainable Living Plan. Tegen 2015 wil het bedrijf de CO2 uitstoot met 30 procent verlaagd hebben.

Dat is ambitieus en zet zoden aan de dijk. De CO2 uitstoot van Unilever vermindert met 31.000 ton. Goed voor het milieu. Maar hoe goed dat wordt pas duidelijk als deze hoeveelheid wordt vertaald in ‘begrijpbare meeteenheden’. Doordat Unilever groene stroom afneemt wordt er evenveel CO2 bespaard als 2.200 dieselauto’s die 50.000 kilometer per jaar rijden uitstoten.

Een goed initiatief van Unilever dat navolging verdient!

Krijgen kolencentrales een milieunorm opgelegd?

De Partij van de Arbeid lanceert bij monde van Diederik Samson een nieuw initiatief in de Tweede Kamer. Zo meldt De Volkskrant. Belangrijkste onderdeel van het voorstel is dat er aan kolencentrales eisen gesteld gaan worden met betrekking tot de bepering van de uitstoot van CO2.

Dat was volgens de wet niet mogelijk, maar doordat recent een aantal Europese richtlijnen zijn aangepast, kan minister Verhagen deze eisen gaan afdwingen. Diederik Samson wil dat er regels komen voor de hoeveelheid CO2 die door de centrales wordt uitgestoten per geproduceerde eenheid energie. De eigenaars van de vervuilende kolencentrales mogen zelf weten hoe ze aan de norm gaan voldoen. Ze kunnen de CO2 gaan opslaan, maar ze kunnen er ook voor kiezen om de CO2 uitstoot te verminderen door milieuvriendelijkere producten mee  te verbranden in hun centrale. Hierbij kan gedacht worden aan het bijstoken van biomassa.

Er staan in Nederland maar liefst vijf vervuilende kolencentrales op de planning. En dat is heel slecht nieuws voor het milieu. Het kabinet kijkt of er in de lege gasvelden in Groningen CO2 kan worden opgeslagen en is gestart met de voorbereidingen.

Samson zou zijn voorstellen lanceren tijdens een debat met de minister later vandaag.

Eneco kiest op termijn voor windenergie op zee

Als het aan Eneco ligt, dan wordt het de meest duurzame energieproducent van noordwest Europa. Toch wordt op dit moment hard gewerkt aan de bouw van een energiecentrale op de Maasvlakte. Geen duurzame centrale, maar een energiecentrale die met gas gestookt wordt.

Over een jaar zijn de testen afgerond en moet de eerste elektriciteit door de centrale geproduceerd worden. De Enecogen Centrale is de eerste echt grote productie-eenheid van Eneco, dat tot nu toe uitsluitend energie verhandelde. Het bedrijf is voor de helft eigenaar van de centrale.

Op termijn kiest Eneco bij de opwekking van elektriciteit vooral voor het plaatsen van windmolens op zee. Maar omdat het niet altijd waait, blijft een backup centrale nodig die levert zodra de wind wegvalt. Over twee jaar moet 20% van de energie die Eneco opwekt duurzaam zijn, nu is dat nog ongeveer 10%.

Eneco gaat er vanuit dat de energie steeds meer zal verduurzamen en dat die dan ook steeds vaker decentraal en kleinschaliger zal worden opgewekt. Maar tegelijkertijd geeft het bedrijf aan dat Nederland in een overgangsfase zit. Het zal nog tientallen jaren duren voordat er geen fossiele energie meer nodig is. Daarom wordt nu nog een gascentrale gebouwd. Maar dan wel de meest efficiënte met de laagst mogelijke CO2 uitstoot die denkbaar is.