Tag Archief van: duitsland

Goedkope Duitse elektriciteit op Nederlandse markt

Een interessant bericht op nu.nl vandaag. Nederlandse huishoudens genieten van goedkope Duitse elektriciteit door een overvloedig aanbod van groene stroom door onze oosterburen. Dat behoeft een nadere uitleg.

Volgens TennenT de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet, zijn de Nederlanders gemiddeld dertig procent goedkoper uit dan hun oosterburen. Die betalen 280 euro per megawattuur. De Nederlanders ‘slechts’ 200 euro per megawattuur.

Wie in Duitsland groene stroom opwekt krijgt daarvoor een gegarandeerde prijs. Deze prijs wordt gegarandeerd doordat alle gebruikers meebetalen aan de subsidies van de overheid die deze gegarandeerde prijs moet opbrengen. Daar is eigenlijk helemaal niets mis mee.

Maar op een zonnige winderige voorjaarsdag, dan gebeurt er wat in Duitsland. Dan wekken de Duitsers decentraal een enorme hoeveelheid groene elektriciteit op. Zoveel dat de stroom moet worden geëxporteerd naar de omringende landen. En de bewoners van deze landen krijgen dus Duitse groene elektriciteit uit het stopcontact, zonder dat ze meebetaald hebben aan de ‘groene opslag’ over de stroomafname.

TennenT neemt maatregelen. Er wordt geld gestoken in een verbetering van het netwerk tussen Duitsland en Nederland, zodat wanneer nodig beter en sneller stroom betrokken kan worden van de Duitsers.

Goedkope Duitse Elektriciteit

Goedkope Duitse Elektriciteit

Gevolgen goedkope Duitse Elektriciteit voor Nederlandse gas- en kolencentrales

Het overvloedige groene aanbod heeft wel gevolgen voor de Nederlandse gas- en kolencentrales die stroom opwekken. Zij hoeven minder uren te draaien. Sommige centrales vallen daardoor stil. Maar dat is goed nieuws. In ieder geval voor het milieu, want vooral de kolencentrales zijn grootvervuilers en de goedkope Duitse elektriciteit daarentegen, die is groener dan groen…

Toch zullen we op korte termijn waarschijnlijk nooit helemaal zonder gas- en kolencentrales kunnen. Zowel de wind als de zon laten zich niet sturen. En daarmee wordt ook het moment van groene stroomproductie moeilijk voorspelbaar. Het is niet moeilijk om te voorspellen hoeveel elektriciteit een windmolen of een zonnepark in een jaar gaat opwekken, maar wanneer dat precies gebeurt, dat is vaak koffiedik kijken.

Een deel van het probleem zou kunnen worden opgelost door de afname en productie beter op elkaar af te stemmen. Wanneer het ’s nachts waait zou een netwerkbeheerder eigenlijk uw wasdroger of wasmachine op afstand aan moeten kunnen zetten. Groene stroom gebruiken wanneer die ruim voorhanden is en zo de consumptie op een ander moment dempen.

Sommigen gaan nog verder. Zij willen de accu’s van elektrische auto’s gebruiken voor de opslag van stroom en die er weer uithalen op momenten dat de vraag hoog en het aanbod laag is. Maar het zal nog wel enige jaren duren voordat we deze manier van opslag grootschalig zien worden toegepast.

Britse huiseigenaren kochten 16.000 sets zonnepanelen in 2010

Dat een feed-in regeling direct resulteert in een enorme toename van het aantal zonnestroom installaties bij particulieren is in Groot Brittannië in 2010 eens en temeer duidelijk geworden. Maar liefst 16.000 particulieren plaatsten zonnepanelen op het dak van hun woning. In totaal goed voor 42 MW.

En dat is zo ongeveer een vertienvoudiging van het aantal installaties/vermogen dat geplaatst werd in 2009 en in 2008. En daarmee zit de Britse overheid op schema. Doel is het aandeel duurzame energie in de totale energieproductie te vertienvoudigen. De subsidies op duurzame zonne-energie zijn gedurende 25 jaar gegarandeerd.

Naar Duits voorbeeld creëert de feed-in regeling ook extra werkgelegenheid. Sharp, producent van zonnepanelen heeft aangekondigd 300 werknemers extra aan te nemen in de zonnepanelenfabriek van het bedrijf in Wales.

De feed-in regeling in Engeland is nieuw en veelbelovend. Toch vallen de Britse aankoopcijfers in het niet bij die van Duitsland. Daar werden in 2010 zo’n slordige 230.000 zonnestroominstallaties geplaatst, zo meldt de Duitse branchevereniging.

Jammer dat de Nederlandse regering niet met een eenduidige subsidieregeling voor zonnestroom komt. Minister Verhagen heeft onlangs de SDE regeling voor particuliere zonnestroom afgeschaft. Het is wachten op ‘nieuw beleid’.

Economische Zaken wil topland worden in duurzaamheid

Het blijft moeilijk om een goed beeld te krijgen van de duurzame intenties van het kabinet Rutten. Tot op heden wist minister Verhagen de handen in duurzaam Nederland niet op elkaar te krijgen. De SDE regeling werd geschrapt, en op vragen in de kamer van CDA kamerlid Gerda Verburg antwoordde de minister dat hij geen zin had in de plaatsing van zonnepanelen langs de snelweg.

Maar niets is veranderlijker dan een mens. Zo maakt het NRC deze week melding van een nog niet vrijgegeven notitie waarin staat dat Nederland middels een aantal maatregelen een ’topland’ zou moeten worden op het gebied van de duurzame technologie. Lees meer