Tag Archief van: windpark

De Windcentrale

Buurtbewoners Zandberg niet blij met windmolens

Tachtig boeren in en rondom de gemeente Zandberg in Drenthe willen graag in de Veenkoloniën een windpark met 40 tot 70 windmolens laten verrijzen. Donderdag jl. konden de buurtbewoners zich op de hoogte komen stellen van de plannen tijdens een informatieavond.

Raedthuys Windenergie en de stichting DEZ (Duurzame Energieproductie Exloërmond) traden voor het eerst naar buiten met hun plannen van een windmolenpark in de streek. De windturbines, 100 tot 150 meter hoog zouden in lijnen en parallel met het landschap geplaatst moeten worden.

Het project is nog pril en de initiatiefnemers wachten nog op de uitkomsten van de MER (Milieu Effect Rapportage). Als die bekend zijn weten de investeerder in spé waar ze aan toe zijn. Dat geldt ook voor de omwonenden.

Komt er een windpark in de Veenkoloniën?

Die zijn overwegend tegen de plaatsing van de molens. Een bewoner opperde op Radio Drenthe dat het beter zou zijn om het windpark in de Eemshaven in Groningen uit te breiden dan het landschap van Zandberg te gaan vervuilen.

Een ander stelde dat het park een initiatief is van mensen die dat uitsluitend doen uit winstbejag en dat de omwonenden er geen enkele baat bij hebben dat het park er komt.

Sterker nog, als het park er is zouden alle huizen in de buurt minder waard worden.

De discussie in Zandberg zal nog wel een aantal jaren voortduren. De aanleg van windmolenparken vereist een lange adem, veel vergunningen en niet iedereen is er altijd even blij mee.

De Windcentrale

Eneco mag windparken niet bouwen

Energieleverancier Eneco wordt geconfronteerd met een nieuwe tegenslag. De rechter in Rotterdam heeft bepaald dat het weigeren van een vergunning voor twee windmolenparken in de Noordzee terecht was. En dat is slecht nieuws voor Eneco.

De energieleverancier wilde 238 windmolens verdeeld over twee windturbineparken op zee plaatsen, maar Rijkswaterstaat weigerde een vergunning af te geven. De parken stonden gepland in het broedgebied van de kleine mantelmeeuw. Ook zouden de molens in de weg staan, of hinder opleveren bij het vervoer van mensen en goederen naar olie boorplatforms die in de omgeving liggen.

En de rechter vond het tweede argument (hinder bij helicopters) steekhoudend en stelde dat Rijkswaterstaat correct gehandeld heeft.

De Windcentrale

Windpark Zuidlob voorziet 90.000 huishoudens van elektriciteit

Het windpark Zuidlob in de provincie Flevoland kan rekenen op een subsidie van 229 miljoen euro. Dat heeft Agentschap NL (voor de meesten onder u nog bekend als SenterNovem) net voor de kerst bekend gemaakt. De 36 molens in FLevoland gaan maar liefst 90.000 huishoudens van energie voorzien, en dat zet zoden aan de dijk.

En wel letterlijk en figuurlijk want met een geschat vermogen van 122 MW wordt Zuidlob een van de grootste windparken op land in Nederland. Als de bouw volgens planning verloopt, wordt windpark Zuidlob over anderhalf jaar in gebruik genomen.

Windpark in Flevoland

Windturbinepark Zuidlob is een initiatief van een aantal agrarische ondernemers, voornamelijk uit de gemeente Zeewolde en Nuon.

De subsidie die door de overheid is verstrekt is een maximaal bedrag. Onder de SDE regeling, is deze subsidie namelijk afhankelijk van de stroomproductie van het park. De subsidie wordt over een periode van 15 jaar uitgekeerd.

Er lopen nog diverse andere initiatieven van met name agrariërs die grootscheeps willen investeren in windprojecten. Dergelijke plannen stuiten vaak op weerstand van omwonenden.