De Windcentrale

Eneco mag windparken niet bouwen

Energieleverancier Eneco wordt geconfronteerd met een nieuwe tegenslag. De rechter in Rotterdam heeft bepaald dat het weigeren van een vergunning voor twee windmolenparken in de Noordzee terecht was. En dat is slecht nieuws voor Eneco.

De energieleverancier wilde 238 windmolens verdeeld over twee windturbineparken op zee plaatsen, maar Rijkswaterstaat weigerde een vergunning af te geven. De parken stonden gepland in het broedgebied van de kleine mantelmeeuw. Ook zouden de molens in de weg staan, of hinder opleveren bij het vervoer van mensen en goederen naar olie boorplatforms die in de omgeving liggen.

En de rechter vond het tweede argument (hinder bij helicopters) steekhoudend en stelde dat Rijkswaterstaat correct gehandeld heeft.