De Windcentrale

Buurtbewoners Zandberg niet blij met windmolens

Tachtig boeren in en rondom de gemeente Zandberg in Drenthe willen graag in de Veenkoloniën een windpark met 40 tot 70 windmolens laten verrijzen. Donderdag jl. konden de buurtbewoners zich op de hoogte komen stellen van de plannen tijdens een informatieavond.

Raedthuys Windenergie en de stichting DEZ (Duurzame Energieproductie Exloërmond) traden voor het eerst naar buiten met hun plannen van een windmolenpark in de streek. De windturbines, 100 tot 150 meter hoog zouden in lijnen en parallel met het landschap geplaatst moeten worden.

Het project is nog pril en de initiatiefnemers wachten nog op de uitkomsten van de MER (Milieu Effect Rapportage). Als die bekend zijn weten de investeerder in spé waar ze aan toe zijn. Dat geldt ook voor de omwonenden.

Komt er een windpark in de Veenkoloniën?

Die zijn overwegend tegen de plaatsing van de molens. Een bewoner opperde op Radio Drenthe dat het beter zou zijn om het windpark in de Eemshaven in Groningen uit te breiden dan het landschap van Zandberg te gaan vervuilen.

Een ander stelde dat het park een initiatief is van mensen die dat uitsluitend doen uit winstbejag en dat de omwonenden er geen enkele baat bij hebben dat het park er komt.

Sterker nog, als het park er is zouden alle huizen in de buurt minder waard worden.

De discussie in Zandberg zal nog wel een aantal jaren voortduren. De aanleg van windmolenparken vereist een lange adem, veel vergunningen en niet iedereen is er altijd even blij mee.