Windenergie subsidie binnen afzienbare tijd niet meer nodig

De wereld verandert. En zo ook de kijk van wereldburgers op hun energievoorziening. En dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Een toenemend bewustzijn voor groen en duurzaam resulteerde al in meer afzet van productiemiddelen voor duurzame energie zoals zonnepanelen en windturbines. Een prima trend. Windenergie subsidie zou hierdoor op termijn kunnen vervallen.

De ommekeer

Ineens was daar de nucleaire ramp in Fukushima.  Mensen die rond de kerncentrales woonden en zich veilig waanden kunnen niet meer terug naar huis. Een enorm gebied is veranderd in een spookzone en niemand weet hoe lang het nog duurt voordat daar verandering in komt, misschien wel nooit.

Windenergie subsidie niet meer nodig in de toekomst

De Japanse regering en burgers leren snel. Ze maken een radicale omslag van goedkope nucleaire energie naar duurzaam opgewekte gevaarloze energie. Kernenergie wordt afgebouwd en duurzame energie staat ineens in het midden van de belangstelling. Ook een land als Duitsland zet mede door de ramp in Japan een nieuwe koers in op het gebied van de energievoorziening.

Een van de weinige landen waar men ogenschijnlijk helemaal niets leert is Nederland. Minister Verhagen gaat nog steeds voor een extra kerncentrale en heeft klaarblijkelijk niet zo heel veel naar het nieuws gekeken sinds de aardbeving in Japan.

Windenergie subsidie op termijn niet meer nodig

Toch is er bij al deze ellende ook nog wel wart positiefs te melden. ‘Duurdere’ energiebronnen zoals bijvoorbeeld offshore windparken komen extra in de belangstelling te staan. Sterker nog, volgens specialisten is windenergie subsidie binnen een aantal jaren niet eens meer nodig om deze parken rendabel te maken.

Over pakweg een jaar of tien vijftien zouden de eerste parken economisch succesvol kunnen draaien zonder windenergie subsidie nodig te hebben bij de bouw. Dat blijkt uit gesprekken van accountantskantoor PwC met overheidsinstanties in binnen- en buitenland. Overheidsinstanties en producenten verwachten dat de kosten van offshore-windenergie met een kleine tien tot twintig procent zullen gaan dalen in de komende jaren zo meldt Nu.nl

En bij dalende duurzame produktiekosten en immer stijgende olieprijzen is op termijn windenergie subsidie niet meer nodig om offshore windparken rendabel te krijgen.

Windmolens op zee worden dus ‘hott’ en of dat nu is door het toenemende bewustzijn voor een betere wereld of door de zoektocht naar een veilig duurzaam alternatief voor kernenergie is niet zo interessant. Iedere windmolen is goed nieuws voor het milieu en ons klimaat.