Freya van den Bossche wil subsidiebeleid zonnepanelen bijstellen

De Vlaamse minister van Energie Freya van den Bossche doet van zich spreken. Volgens Van den Bossche hebben de vlamingen met hun uitdrukkelijke keuze voor de stimulering van energie uit zonnepanelen een verkeerde keuze gemaakt en dient het beleid tenminste te worden bijgesteld.

En daarmee maakt Van den Bossche een opmerkelijke keuze. Ze breekt met het beleid van de afgelopen jaren. Van den Bossche is nog steeds een fel voorstander van de opwekking van groene energie maar wil andere keuzes gaan maken. Zo stelt de minister dat de opwekking van energie uit wind slechts een elfde deel kost van de kosten die gemaakt worden bij de kleinschalige opwek door zonnepanelen. Het beleid moet daarom worden bijgesteld.

Van den Bossche hekelt de verschillende toeslagen die in België betaald moeten worden voor de opwek van groene stroom. De opslag die gehanteerd wordt is afhankelijk van de opwek van groene stroom in de regio waar men woont. Zo betalen de Belgen in het ‘groene’ Waasmunster 148 euro per jaar, terwijl in Antwerpen ‘slechts’ eenderde van dat bedrag in rekening gebracht wordt.

Verder wordt Van den Bossche in toenemende mate geconfronteerd met ongewilde subsidielekken. Vermogende ondernemers hebben enorme zonneparken neergezet en strijken daarvoor enorme -door de overheid gegarandeerde- subsidies op tot in de lengte van dagen. Die subsidies kunnen oplopen tot 10-12 miljoen euro per jaar. Van den Bossche wil daar een eind aan maken, maar stelt niet hoe.

Daarnaast is het jammer dat de Vlaamse minister klaarblijkelijk industriële investeerders die grote parken oprichten over één kam scheert met de particulieren die tenminste uit deels ideële overwegingen 10-20 panelen op hun dak leggen om decentraal energie op te wekken. In een van haar laatste interviews stelt Van den Bossche dat zij degenen die ook terug leveren aan het energienet, extra wil laten betalen voor de gebruikmaking van het net.  En daarmee wordt de kleine particuliere producent hard geraakt.

Bij de nog steeds dalende kosten van zonnepanelen is het niet meer dan fair dat ook de goudgerande Belgische subsidiergels marktconform worden aangepast, lees verlaagd. Echter de kleine particulier meer laten betalen omdat hij/zij stroom teruglevert aan het net, is onwenselijk.

Het zou beter zijn om de producenten die gebruikmaken van kolencentrales en/of miljardenwinsten maken op kernenergie tenminste te verplichten een deel van de ‘groene’ productiekosten mee te betalen.

In België is over dit thema het laatste woord nog lang niet gesproken.