Meer duidelijkheid energie bespaar subsidie particulieren

Wie in Nederland de eigen woning energiezuiniger maakt kan daarop van de overheid een energie bespaar subsidie krijgen. Dat is prima. Er is een aantal regelingen van kracht die de ‘bespaarder’ kunnen helpen bij het sneller terugverdienen of verlagen van de investering.

Een probleem is wel vaak dat deze subsidieregelingen een relatief korte looptijd hebben in verhouding tot de gekoppelde investeringen. En dat is tegen het zere been van de Vereniging Eigen Huis (VEH) , belangenbehartiger van alle woningeigenaren in Nederland. VEH maant de verantwoordelijke minister Piet-Hein Donner om snel duidelijkheid te scheppen in de situatie.

Volgens VEH zijn de subsidieregelingen goed ontvangen, maar bestaat er nog geen enkele duidelijkheid over het officiële voortbestaan van de subsidies na 2011. En dat tempert het enthousiasme. Bij niet verlenging is er het risico van een hiaat tussen oude en nieuwe regelingen. VEH pleit voor een consistent beleid waarbij de huiseigenaar weet wat hij over een langere periode van de overheid van verwachten bij duurzame investeringen.

Subsidie

Over een maand start Vereniging Eigen Huis een flinke media campagne met als doel huiseigenaren te bewegen om hun woning structureel energie-zuiniger te maken. Deze campagne geschiedt voor een deel op initiatief en kosten van de overheid. Volgens de VEH zou het erg vreemd zijn als de overheid tegelijkertijd een aantal ’tijdelijke’ regelingen afschaft en geen duidelijkheid verstrekt op de langere termijn.

Huizenbezitters plannen hun duurzame investeringen lang van te voren. Met een hap snap beleid van de overheid wordt hen geen enkele zekerheid geboden. Het maken van een planning voor muurisolatie of HR++ ramen wordt daarmee erg moeilijk, aldus de VEH.