Tag Archief van: eneco

Gemeente Gent plaatst 7 MWp aan zonnepanelen op 140 daken

In België wordt serieus werk gemaakt van zonneenergie. Zo ook in de gemeente Gent. Daar rust de gemeente binnenkort 140 daken uit met zonnepanelen. Het totaal geplaatste vermogen van de panelen bedraagt 7 MWp. De realisatie van het zonnestroom project vergt een investering van ruim 20 miljoen euro.

De panelen gaan worden geïnstalleerd door Ecostream uit Maldegem, een onderdeel van Eneco België. Ecostream verzorgt ook de financiering van het geheel. Het bedrijf screende meer dan 400 overheidsdaken in en rondom de stad Gent op hun bruikbaarheid en selecteerde uiteindelijk 140 lokaties. De daadwerkelijke installatie van de panelen op al deze overheidsgebouwen wordt door Ecostream uitbesteed aan lokale onderaannemers. En die krijgen daar een behoorlijke kluif aan.

De eerste projecten zijn inmiddels opgeleverd. Ecostream is een dochter van Eneco Nederland. In België wordt door Eneco een omzet gerealiseerd van een kleine 200 miljoen euro. Op dit moment levert men uitsluitend stroom aan bedrijven. Daarin komt vanaf augustus verandering als ook particulieren voortaan hun energie van Ecostream kunnen gaan afnemen.

De Windcentrale

Eneco mag windparken niet bouwen

Energieleverancier Eneco wordt geconfronteerd met een nieuwe tegenslag. De rechter in Rotterdam heeft bepaald dat het weigeren van een vergunning voor twee windmolenparken in de Noordzee terecht was. En dat is slecht nieuws voor Eneco.

De energieleverancier wilde 238 windmolens verdeeld over twee windturbineparken op zee plaatsen, maar Rijkswaterstaat weigerde een vergunning af te geven. De parken stonden gepland in het broedgebied van de kleine mantelmeeuw. Ook zouden de molens in de weg staan, of hinder opleveren bij het vervoer van mensen en goederen naar olie boorplatforms die in de omgeving liggen.

En de rechter vond het tweede argument (hinder bij helicopters) steekhoudend en stelde dat Rijkswaterstaat correct gehandeld heeft.

Energiebelasting in Nederland gaat omhoog

Gas en stroom worden het komend jaar bij de meeste aanbieders wat lager in prijs. Toch moeten consumenten niet te vroeg juichen. Deze daling is zeer waarschijnlijk tijdelijk. De prijzen voor ruwe olie zijn al weer enige tijd gestaag aan het stijgen. De stroom en gas-prijzen volgen de prijs van de olie met een vertraging van ongeveer een half jaar. Vandaar dat we er eigenlijk wel vanuit kunnen gaan dat de prijzen in juli weer omhoog zullen gaan.

De feestvreugde wordt sowieso getemperd omdat de regering in Nederland voor het vierde achtereenvolgende jaar de energiebelasting verhoogd. De gemiddelde tarieven van de netbeheerders stijgen met 15 euro per jaar.

Klanten van Nuon hebben nog een klein voordeel, zij gaan er in 2011 bij gelijk verbruik 26 euro op vooruit. Afnemers van Essent gaan 11 euro meer betalen. Eneco klanten krijgen een voordeel van 5 euro. Nuon is per 1 januari 2011 bij een variabel tarief de goedkoopste van de grote energieleveranciers.

Eneco kiest op termijn voor windenergie op zee

Als het aan Eneco ligt, dan wordt het de meest duurzame energieproducent van noordwest Europa. Toch wordt op dit moment hard gewerkt aan de bouw van een energiecentrale op de Maasvlakte. Geen duurzame centrale, maar een energiecentrale die met gas gestookt wordt.

Over een jaar zijn de testen afgerond en moet de eerste elektriciteit door de centrale geproduceerd worden. De Enecogen Centrale is de eerste echt grote productie-eenheid van Eneco, dat tot nu toe uitsluitend energie verhandelde. Het bedrijf is voor de helft eigenaar van de centrale.

Op termijn kiest Eneco bij de opwekking van elektriciteit vooral voor het plaatsen van windmolens op zee. Maar omdat het niet altijd waait, blijft een backup centrale nodig die levert zodra de wind wegvalt. Over twee jaar moet 20% van de energie die Eneco opwekt duurzaam zijn, nu is dat nog ongeveer 10%.

Eneco gaat er vanuit dat de energie steeds meer zal verduurzamen en dat die dan ook steeds vaker decentraal en kleinschaliger zal worden opgewekt. Maar tegelijkertijd geeft het bedrijf aan dat Nederland in een overgangsfase zit. Het zal nog tientallen jaren duren voordat er geen fossiele energie meer nodig is. Daarom wordt nu nog een gascentrale gebouwd. Maar dan wel de meest efficiënte met de laagst mogelijke CO2 uitstoot die denkbaar is.