Tag Archief van: windturbines

Diederik Samsom: geen belasting op zelf opgewekte energie

Diederik Samsom dient binnen 14 dagen een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer over de belasting die mensen moeten betalen over zelf opgewekte energie met zonnepanelen of windturbines. Over zelf opgewekte en geconsumeerde energie zou géén belasting meer moeten worden betaald.

Belasting betalen over thuis opgewekte stroom

Diederik Samsom voert vaak in de Tweede Kamer het woord over (duurzame) energie vraagstukken. Het wetsvoorstel van Samsom komt niet helemaal uit de lucht vallen. Wij maakten er reeds eerder melding van op deze website. Maar nu meldt het Dagblad Trouw dat het ervan gaat komen. Diederik Samsom stuurt zijn wetsvoorstel naar de kamer.

Diederik Samsom stuurt energievoorstel naar Tweede Kamer

Diederik Samsom stuurt wetsvoorstel naar Tweede Kamer

Nog even recapituleren. Wat is er nu anders dan anders aan het voorstel van Diederik Samsom? Wie thuis elektriciteit opwekt met zonnepanelen of een winturbine en die elektriciteit ook zelf verbruikt, die betaalt daarover geen belasting. Dat klinkt vrij logisch. Maar dat is niet altijd zo. Zoals duidelijk wordt uit het volgende voorbeeld.

Een bezitter van zonnepanelen heeft overdag nogal wat stroom over. De meter draait dan terug uit. Wanneer het donker wordt en de zon achter de horizon verdwijnt, dan keert het tij, de lampen gaan aan en de eerder die dag geleverde energie wordt weer afgenomen van het net. Door de draaischijfmeter worden het eerdere overschot en de latere vraag automatisch met elkaar verrekend. Deze producent betaalt geen belasting over de zelf opgewekte stroom.

Maar nu komt de netbeheerder en die hangt een nieuwe elektriciteitsmeter. De ferrarismeter (met draaischijf) wordt vervangen door een digitale variant. Die houdt verbruik en opbrengst apart bij. De volgende zonnige dag breekt aan. En hier ontstaat een probleem. De bezitter van zonnepanelen levert energie aan het net. De levering wordt keurig geregistreerd. Het wordt avond en de energie komt terug. Tegen de normale tarieven welteverstaan, inclusief energiebelasting en BTW. Wat overdag tegen een lage prijs wordt geleverd, moet ’s avonds duur worden terug gekocht. En dat is een probleem.

Belasting betalen over elders opgewekte stroom

Maar het kan nog vreemder. Het voorstel van Diederik Samsom gaat vooral over stroom die met eigen middelen elders dus niet thuis wordt opgewekt. Weer een vergelijking. Wanneer u in uw eigen tuin een bloemkool kweekt en u eet die op, dan betaalt u over die bloemkool geen belasting, klinkt logisch niet? Wanneer u een volkstuin huurt achterin het dorp en u kweekt de bloemkool daar waarna u hem wederom zelf consumeert, betaalt u nog steeds geen belasting.

Diederik Samsom: geen belasting over ‘eigen stroom’

Het is Diederik Samsom een doorn in het oog dat mensen die elders (dus niet thuis) met eigen middelen elektriciteit opwekken, de opgewekte stroom niet kunnen verrekenen met de belasting en dus vol worden aangeslagen. Wanneer u elders zonne-energie wilt opwekken omdat de zon daar beter staat, of nog duidelijker wanneer u besluit om te investeren in een windmolen twee dorpen verderop. Dan zou hetvolgens Diederik Samsom zo moeten zijn, dat u over de daar opgewekte elektriciteit geen belasting betaalt, zo lang u die tenminste verrekend met uw verbruik thuis.  Het gaat dus vooral over het woord ‘elders’ . Daar zit hem het verschil.

Het is de vraag of Diederik Samsom en de PvdA met hun zelfleveringsmodel de andere partijen warm krijgen voor dit voorstel. Eenmaal aangenomen zou het kunnen resulteren in extra investeringen door particulieren in zon- en windenergie en dat is goed nieuws voor het milieu.

 

De Windcentrale

Buurtbewoners Zandberg niet blij met windmolens

Tachtig boeren in en rondom de gemeente Zandberg in Drenthe willen graag in de Veenkoloniën een windpark met 40 tot 70 windmolens laten verrijzen. Donderdag jl. konden de buurtbewoners zich op de hoogte komen stellen van de plannen tijdens een informatieavond.

Raedthuys Windenergie en de stichting DEZ (Duurzame Energieproductie Exloërmond) traden voor het eerst naar buiten met hun plannen van een windmolenpark in de streek. De windturbines, 100 tot 150 meter hoog zouden in lijnen en parallel met het landschap geplaatst moeten worden.

Het project is nog pril en de initiatiefnemers wachten nog op de uitkomsten van de MER (Milieu Effect Rapportage). Als die bekend zijn weten de investeerder in spé waar ze aan toe zijn. Dat geldt ook voor de omwonenden.

Komt er een windpark in de Veenkoloniën?

Die zijn overwegend tegen de plaatsing van de molens. Een bewoner opperde op Radio Drenthe dat het beter zou zijn om het windpark in de Eemshaven in Groningen uit te breiden dan het landschap van Zandberg te gaan vervuilen.

Een ander stelde dat het park een initiatief is van mensen die dat uitsluitend doen uit winstbejag en dat de omwonenden er geen enkele baat bij hebben dat het park er komt.

Sterker nog, als het park er is zouden alle huizen in de buurt minder waard worden.

De discussie in Zandberg zal nog wel een aantal jaren voortduren. De aanleg van windmolenparken vereist een lange adem, veel vergunningen en niet iedereen is er altijd even blij mee.

Tentoonstelling in Amsterdam: Leven van de wind

Mensen in Amsterdam en omgeving die meer willen weten over windenergie kunnen tot 27 februari terecht in de Centrale Bibliotheek aan de Oosterdokskade 143. Daar vindt tot die tijd de tentoonstelling Leven van de Wind plaats.

U krijgt er een goed beeld van de diverse manieren waarop windenergie een bijdrage zou kunnen leveren aan de duurzame energievoorziening van de stad Amsterdam.  Er wordt antwoord gegeven op vragen als: Waar moeten die windmolens komen staan? Waarom worden windturbines steeds groter? Wat leveren winmolens op? Zijn ze kansrijk?

Vroeger

Ook het verleden van de windmolen wordt in de tentoonstelling belicht. Wist u dat er in 1750 maar liefst 130 windmolens aan de rand van de stad stonden?

De Windcentrale

Eneco mag windparken niet bouwen

Energieleverancier Eneco wordt geconfronteerd met een nieuwe tegenslag. De rechter in Rotterdam heeft bepaald dat het weigeren van een vergunning voor twee windmolenparken in de Noordzee terecht was. En dat is slecht nieuws voor Eneco.

De energieleverancier wilde 238 windmolens verdeeld over twee windturbineparken op zee plaatsen, maar Rijkswaterstaat weigerde een vergunning af te geven. De parken stonden gepland in het broedgebied van de kleine mantelmeeuw. Ook zouden de molens in de weg staan, of hinder opleveren bij het vervoer van mensen en goederen naar olie boorplatforms die in de omgeving liggen.

En de rechter vond het tweede argument (hinder bij helicopters) steekhoudend en stelde dat Rijkswaterstaat correct gehandeld heeft.

De Windcentrale

Windpark Zuidlob voorziet 90.000 huishoudens van elektriciteit

Het windpark Zuidlob in de provincie Flevoland kan rekenen op een subsidie van 229 miljoen euro. Dat heeft Agentschap NL (voor de meesten onder u nog bekend als SenterNovem) net voor de kerst bekend gemaakt. De 36 molens in FLevoland gaan maar liefst 90.000 huishoudens van energie voorzien, en dat zet zoden aan de dijk.

En wel letterlijk en figuurlijk want met een geschat vermogen van 122 MW wordt Zuidlob een van de grootste windparken op land in Nederland. Als de bouw volgens planning verloopt, wordt windpark Zuidlob over anderhalf jaar in gebruik genomen.

Windpark in Flevoland

Windturbinepark Zuidlob is een initiatief van een aantal agrarische ondernemers, voornamelijk uit de gemeente Zeewolde en Nuon.

De subsidie die door de overheid is verstrekt is een maximaal bedrag. Onder de SDE regeling, is deze subsidie namelijk afhankelijk van de stroomproductie van het park. De subsidie wordt over een periode van 15 jaar uitgekeerd.

Er lopen nog diverse andere initiatieven van met name agrariërs die grootscheeps willen investeren in windprojecten. Dergelijke plannen stuiten vaak op weerstand van omwonenden.

Zelfleveringsmodel: wat gaat er gebeuren met de prijs van elektriciteit

In de FD selections vandaag een interessant artikel van de hand van Jan Willem Zwang over de prijs van de elektriciteit. Eerst wordt in het artikel duidelijk gemaakt dat we waarschijnlijk in de komende 10 jaar meer stroom gaan opwekken.

Er komen waarschijnlijk kerncentrales bij, er worden door het wegvallen van de SDE minder windturbines geplaatst, er gebeurt ook van alles in de landen om ons heen. Resumerend stelt de auteur m.i. terecht dat het produceren van elektriciteit in de toekomst waarschijnlijk goedkoper gaat worden.

Het interessante stuk van het artikel zit bij het einde. Daar waar geconcludeerd wordt dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat de productie van elektriciteit kost. Dat is bij de bedragen die we als consument afrekenen een te verwaarlozen factor.

Wat gaat er gebeuren met de prijs van elektriciteit?

Wat gaat er gebeuren met de prijs van elektriciteit?

De prijs die we betalen is namelijk maar voor een heel klein verwaarloosbaar deel gebaseerd op de kostprijs. Het gaat vooral om hogere energiebelastingen, opslagen voor de SDE+, opslagen voor elektriciteit uit vervuilende kolencentrales, en het afschaffen van de heffingskorting.

Dat alles gaat, ondanks de efficiëntere produktie er ongetwijfeld voor zorgen dat de prijs van elektriciteit gaat stijgen. En daarmee is en blijft het zelf duurzaam produceren een prima optie. En als dan ook nog eens het zelfleveringsmodel zoals voorgesteld door Diederik Samson voet aan de grond krijgt, dan ziet het er zonnig uit voor degenen bij wie duurzaamheid voorop staat.

Bron : Fd