Tuinders produceren 10% van Nederlandse elektriciteit

U ziet ze wel eens als u door het landschap rijdt, de witte rookpluimen (vaak meerdere) die uit de schoorstenen komen die bij de kassen van tuinders in het boerenland staan. Soms gewoon omdat de ketel brandt om de kas te verwarmen, maar steeds vaker ook omdat er een warmtekracht-installatie (WK) draait. Hoe werkt dat dan?

Een warmtekracht installatie verbrandt gas met als belangrijkste doel het produceren van elektriciteit. Die elektriciteit wordt terug geleverd aan het net. Als ‘restproduct’ wordt bij het maken van deze elektriciteit warmte gegenereerd. En deze warmte wordt opgeslagen, of direct gebruikt om de kas te verwarmen. de opgewekte elektriciteit is niet groen maar grijs. Ze wordt inmers gemaakt door het verbranden van gas, en dat is een fossiele brandstof.

Wel is de elektriciteit die zo wordt opgewekt duurzamer dan de stroom die gemaakt wordt in kolencentrales.

Steeds meer tuinders plaatsen een WK centrale. In 2009 produceerden zij 11 miljard kWh elektriciteit. En dat is 10% van de totale Nederlandse consumptie van elektriciteit. de ‘lokale’ productie van elektriciteit bij tuinders resulteert in een lagere CO2 productie en dat is prima. Toch blijven veel milieuspecialisten sceptisch, de opgewekte stroom is niet duurzaam.

Toch zet de opmars van de warmtekracht centrales zich voort, maar dan op particulier niveau. In 2010 zijn de eerste micro WKK’s geplaatst bij particulieren. Zij hebben een verwarmingsketel die met een stirling motor elektriciteit produceert met als bijproduct warmte. Zo’n ketel levert al snel 1700 kWh per jaar. Het gasverbruik is iets hoger dan bij een normale HR ketel. Stroom die niet zelf gebruikt wordt, kan worden terug geleverd aan het net. Een dergelijke ketel kost ca. 10.000 euro, u komt doorgaans in aanmerking voor een subsidie van bijna 4000 euro.