Terugverdientijd particuliere duurzame investeringen belangrijk?

Wie investeert in zonnepanelen krijgt doorgaans nogal wat vragen voor de kiezen. Meestal zijn die kritisch van aard. Want wie zonnepanelen heeft kan niet rekenen en is een groene milieufreak? Of niet soms? Feit blijft dat er aan het imago van zonnepanelen en hun bezitters nog wel het een en ander te verbeteren valt. Maar het tij lijkt te keren.

De publieke opinie keert langzaam. Maar wel ten voordele van de zonnepanelen. Wanneer er ergens subsidies worden verstrekt op het plaatsen van zonnepanelen komen er bijna altijd teveel aanvragen binnen. Het maakt niet uit of dat op gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau is. Altijd zijn er meer gegadigden dan dat er subsidiemogelijkheden zijn.

Daarnaast zagen we in 2010 de opkomst van de eerste grote niet gesubsidieerde projecten die, ondanks dat er geen bijdrage van de overheid was, toch een succes werden. Er is dus belangstelling genoeg, en steeds meer mensen zetten hun belangstelling om in concrete aankopen. En dat is goed nieuws voor het milieu en voor de bezitters van panelen, die eindeloos vragen moeten beantwoorden over de terugverdientijd (TVT) van hun panelen.

Terugverdientijd

Meer dan 80% van de vragen die belangstellenden stellen gaan over de terugverdientijd van de investering. ‘Hoe lang duurt dat nu voordat je geld verdient aan deze panelen’ of ‘heb je ze al terug verdiend?’. En natuurlijk is de terugverdientijd van belang voor wie duurzaam gaat investeren. Maar niet het belangrijkst. Dat is het milieu en de manier waarop wij daarmee omgaan.

Over die terugverdientijd wordt wat afgepraat en geschreven. Vaak gebruiken degenen die zich hierover druk maken de verkeerde uitgangsgegevens. Netto contante waardes, afschrijvingstermijnen, vermeende toekomstige prijsstijgingen van de energie, het komt allemaal voorbij. Om uiteindelijk op een terugverdientijd uit te komen van zes jaar, of acht jaar. Niet wetend of de panelen 15, 20 of 25 jaar meegaan.

Tijd voor een andere benadering. Wie anno 2011 scherp inkoopt heeft voor circa 1250 euro een 555 WP set in huis. Deze set maakt stroom. Wanneer we kijken hoe lang de set meegaat zien we dat de stroom die we zelf opwekken ons ongeveer 15 cent per KW kost. Wie nu energie inkoopt bij een elektriciteitsleverancier betaalt ongeveer 23 cent per KW. En dat is aanzienlijk meer. Deze 23 cent zijn variabel, en de kans dat deze prijs gaat stijgen is bijna 100%. De energieprijs stijgt namelijk al jaren.

U koopt met uw zonnepanelen dus op voorhand een fikse hoeveelheid elektriciteit in tegen een van tevoren vastgestelde prijs. Noem het hamsteren als u wilt. U betaalt vooraf en kunt daardoor tegen een lager tarief inkopen. En het milieu vaart er wel bij. Geen speld tussen te krijgen en voor wie het belangrijk is: Op termijn verdient u ALTIJD geld.

Is het nog zo interessant om te weten hoe lang het duurt voordat u uw investering heeft terugverdiend? Mijns inziens niet, maar dat bepaalt u natuurlijk nog altijd zelf.