Goedkope Duitse elektriciteit op Nederlandse markt

Een interessant bericht op nu.nl vandaag. Nederlandse huishoudens genieten van goedkope Duitse elektriciteit door een overvloedig aanbod van groene stroom door onze oosterburen. Dat behoeft een nadere uitleg.

Volgens TennenT de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet, zijn de Nederlanders gemiddeld dertig procent goedkoper uit dan hun oosterburen. Die betalen 280 euro per megawattuur. De Nederlanders ‘slechts’ 200 euro per megawattuur.

Wie in Duitsland groene stroom opwekt krijgt daarvoor een gegarandeerde prijs. Deze prijs wordt gegarandeerd doordat alle gebruikers meebetalen aan de subsidies van de overheid die deze gegarandeerde prijs moet opbrengen. Daar is eigenlijk helemaal niets mis mee.

Maar op een zonnige winderige voorjaarsdag, dan gebeurt er wat in Duitsland. Dan wekken de Duitsers decentraal een enorme hoeveelheid groene elektriciteit op. Zoveel dat de stroom moet worden geëxporteerd naar de omringende landen. En de bewoners van deze landen krijgen dus Duitse groene elektriciteit uit het stopcontact, zonder dat ze meebetaald hebben aan de ‘groene opslag’ over de stroomafname.

TennenT neemt maatregelen. Er wordt geld gestoken in een verbetering van het netwerk tussen Duitsland en Nederland, zodat wanneer nodig beter en sneller stroom betrokken kan worden van de Duitsers.

Goedkope Duitse Elektriciteit

Goedkope Duitse Elektriciteit

Gevolgen goedkope Duitse Elektriciteit voor Nederlandse gas- en kolencentrales

Het overvloedige groene aanbod heeft wel gevolgen voor de Nederlandse gas- en kolencentrales die stroom opwekken. Zij hoeven minder uren te draaien. Sommige centrales vallen daardoor stil. Maar dat is goed nieuws. In ieder geval voor het milieu, want vooral de kolencentrales zijn grootvervuilers en de goedkope Duitse elektriciteit daarentegen, die is groener dan groen…

Toch zullen we op korte termijn waarschijnlijk nooit helemaal zonder gas- en kolencentrales kunnen. Zowel de wind als de zon laten zich niet sturen. En daarmee wordt ook het moment van groene stroomproductie moeilijk voorspelbaar. Het is niet moeilijk om te voorspellen hoeveel elektriciteit een windmolen of een zonnepark in een jaar gaat opwekken, maar wanneer dat precies gebeurt, dat is vaak koffiedik kijken.

Een deel van het probleem zou kunnen worden opgelost door de afname en productie beter op elkaar af te stemmen. Wanneer het ’s nachts waait zou een netwerkbeheerder eigenlijk uw wasdroger of wasmachine op afstand aan moeten kunnen zetten. Groene stroom gebruiken wanneer die ruim voorhanden is en zo de consumptie op een ander moment dempen.

Sommigen gaan nog verder. Zij willen de accu’s van elektrische auto’s gebruiken voor de opslag van stroom en die er weer uithalen op momenten dat de vraag hoog en het aanbod laag is. Maar het zal nog wel enige jaren duren voordat we deze manier van opslag grootschalig zien worden toegepast.

Na zachte winter fikse daling gemiddeld gasverbruik

De winter is mild, uiterst mild. Zo blijkt ook uit de verbruiksstatistieken van het gasverbruik tussen november 2013 en begin februari 2014. Nederlandse huishoudens verstookten in die periode een kleine 20% minder aan gas dan ze normaal doen.

Dat blijkt uit publicaties van Energiereus Essent. Uitgaande van een gemiddeld gasverbruik van 1440 kubieke meter per jaar, scheelt dat bijna 23,50 per huishouden per jaar. Wie een vrijstaand huis heeft betaalt meer aan gas, maar bespaarde ook meer, 36 euro. In een twee onder een kap daalde de rekening gemiddeld 27 euro, in een rijtjeshuis 22 euro en in een flat bijna 15 euro.

gemiddeld gasverbruik in winter daaltDe besparing op het gemiddeld gasverbruik is niet bij iedereen direct zichtbaar, maar hangt deels ook af van het tijdstip waarop de jaarafrekening wordt opgemaakt. Het voorjaar van 2013 was bar koud. Wie dat nog niet afgerekend heeft ziet een deel van het voordeel van deze winter wegvallen tegen de strenge winter van afgelopen jaar. Maar wie bijvoorbeeld in april heeft afgerekend. Zal in de afrekening een duidelijk lager gemiddeld gasverbruik gaan zien.

Een deel van de besparingen wordt trouwens ook teniet gedaan door het feit dat de belastingen per 1 januari zijn gestegen. Anders waren deze waarschijnlijk nog hoger uitgevallen.

Gemiddeld gasverbruik en graadddagen

Wie wekelijks de meterstanden opneemt en een lager verbruik ziet ten opzichte van het verbruik in dezelfde week het jaar daarvoor, is gauw geneigd om tevreden te zijn. Het verbruik is toch lager? Dan hebben we toch altijd geld bespaard? Geld wel, maar voor wat betreft de energie is dat niet zeker.

U houdt in bovenstaand voorbeeld namelijk géén rekening met de temperatuur buiten. Misschien vroor het afgelopen jaar wel dat het kraakte en was de afgelopen week uiterst mild, of andersom natuurlijk. Wie zijn gemiddeld gasverbruik wil vergelijken moet daardoor ook de gemiddelde temperatuur meenemen in de berekeningen. Alleen dan kun je eerlijk vergelijken.

De eenheid die hiervoor gebruikt wordt is een graaddag. Met graaddagen kun je als eenheid precies berekenen hoe de temperatuur zich in de ene periode verhield tot een andere periode. En zo kun je dan ook héél precies je gemiddeld gasverbruik volgen en meten. Besparen op gas wordt daardoor gemakkelijker omdat u beter en effectiever vergelijkt. Op Wikipedia staat een verhandeling over graaddagen en die vindt u HIER.

 

 

Delta kijkt met andere ogen naar tweede kerncentrale Borssele

De manier waarop energieleverancier Delta uit Zeeland naar de bouw van de tweede kerncentrale Borssele kijkt is in 2011 veranderd. Zo blijkt uit een artikel in het FD. Topman Peter Boerma heeft aan dat Delta twijfelt of bij de huidige energieprijzen de centrale wel ooit rendabel zal worden.

De tweede kerncentrale Borssele vergt een investering van ruim 4,5 miljard euro. En dan is het goed om te kijken wat de te verwachten opbrengst van de geproduceerde elektriciteit over een periode van 30 jaar zal zijn. Tot op heden heeft Delta van de verwachte opbrengst nog nooit melding gemaakt.

Delta ziet het liefst dat in Europa energie waar bij de opwekking CO2 wordt uitgestoten duurder wordt door heffingen. Atoomenergie is Co2 neutraal en zou daarmee ‘relatief’ goedkoper zijn of worden. Wanneer er meer zekerheid wordt gecreëerd zijn ook de omvangrijke investeringen die nodig zijn voor een kerncentrale beter bespreekbaar.

Delta wil wel met het vergunningstraject dat nodig is voor de bouw van de tweede kerncentrale Borssele . Dat vergt een bedrag van circa 220 miljoen euro.  Delta betaalt hiervan de helft. Het is nog niet duidelijk wie het overige bedrag voor zijn rekening neemt. Sinds de ramp in Fukushima lopen de gesprekken met potentiële medefinanciers wat moeizamer dan voorheen.

 

Start campagne energie besparen voor senioren

Op 23 maart wordt het startschot gegeven voor een campagne ‘Energiebesparen voor senioren’ tijdens een bijeenkomst in de Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord.  Weerman Peter Tomofeeff gaat met de bezoekers aan de slag, brengt ludieke weerinformatie en leidt de energiequiz.

Uit onderzoek blijkt dat senioren relatief veel energie verbruiken. Dat slecht nieuws voor hun portemonnee, want energie wordt steeds duurder. Maar het is ook niet goed voor het milieu. Senioren hebben niet meer apparatuur die ze gebruiken, maar ze zijn vaker en langer thuis en zetten de verwarming hoger.

Met wat simpele ingrepen en aanpassingen kan per huishouden al snel 150 tot 200 euro per jaar worden bespaard aan kosten. De Anbo vindt het tijd voor actie en heeft een aantal energievoorlichters opgeleid die de boodschap gaan uitdragen.

De voorlichters gaan van start bij de senioren met een quiz over energie of een bingo met als thema milieu. Doel is een leuke middag aan te bieden en het bewustzijn op het gebied van energieverbruik bij senioren te vergroten. Na de eerste activiteit krijgen de senioren aan de hand van voorbeelden en een energiebox met besparingsprodukten een hele reeks tips over de manier waarop zij energie kunnen besparen zonder al te grote investeringen en zonder aan comfort in te leveren.

Uit onderzoek is gebleken dat senioren zich gemakkelijker laten overtuigen door leeftijdsgenoten dan door ‘verkopers’of adviseurs die aanzienlijk jonger zijn dan zij. ANBO komt ook met een speciale website voor senioren met een energie-vergelijker.

Kwart lampen in Nederlandse huishoudens is energiezuinig

Nederland verduurzaamt gestaag op het gebied van verlichting. Dat blijkt uit de Jaarrapportage Taskforce Verlichting 2010 op de site van Senter Novem. Medio februari is bekend gemaakt dat in Nederlandse huishoudens zo’n 25% van de aanwezige lampen in huis onder de categorie spaarlampen en/of ledlampen valt.

En wat belangrijker is, als er een lamp kapot gaat, dan wordt die in 80% van de gevallen vervangen door een ledlamp of spaarlamp. Aangezien conventionele lampen veel minder lang meegaan is het dus een kwestie van tijd voordat er er meer spaarlampen dan conventionele gloeilampen in de Nederlandse huishoudens aanwezig zijn.

De Nederlandse provincies en meer dan 350 gemeenten houden zich bezig met het verduurzamen van de openbare verlichting. Actieve wegmarkeringen, dimverlichting en ledverlichting worden bestudeerd, getest en toegepast. De Bank Nederlandse Gemeenten komt met aparte financieringsmogelijkheden voor gemeenten die energie willen besparen.

Vreemd genoeg blijft de utiliteitsbouw nog wat achter. Bij kantoren, scholen en gezondheidsinstellingen is nog wat werk te verzetten door de taskforce. Een woordvoerder meldt dat ook in deze sector besparingen van 50% reëel haalbaar zijn. In 2011 gaat de Taskforce zich actief richten op de utiliteitsbouw.

Eindafrekening energie 2010 valt tegen

De komende maanden valt bij veel gezinnen traditioneel de energie eindafrekening over het afgelopen jaar. En voor de meesten wordt dat een flinke tegenvaller. Dat heeft Milieucentraal becijferd en bekend gemaakt.

Zowel het begin van 2010 als het einde waren erg koud en dat heeft zijn gevolgen. De gemiddelde bezitter van een rijtjeswoning gaat geconfronteerd worden met een eindafrekening die 130 euro hoger is. Heeft u een twee onder een kap woning dat gaat de energienota een kleine 150 euro hoger uitvallen. En als u de gelukkige bezitter van een vrijstaande woning bent, dan gaat uw energieleverancier gemiddeld 220 euro meer in rekening brengen dan u waarschijnlijk verwacht.

Het wonen in een flat heeft nadelen, maar ook duidelijk een voordeel. De gemiddelde verhoging voor energielevering aan een flatbewoner is met 70 euro het laagst.

Misschien is de rekening die komt een goed moment om eens na te denken over een betere isolatie van uw woning. Uw energieverbruik kan er 40% door dalen.

Energienota bedrijven gaat stijgen

Zowel burgers als bedrijven in Nederland gaan in 2011 geconfronteerd worden met een energienota die fors hoger zal uitvallen dan in 2010. Dat meldt de VEMW, een belangenbehartiger van zakelijke energiegebruikers in een persbericht.

Volgens de VEMW betalen ook consumenten tientjes meer in 2011, wordt een bedrijf zoals een ziekenhuis of andere zorginstelling geconfronteerd met een stijging van 10.000 tot 20.000 euro en gaan echt grote bedrijven tonnen meer afrekenen voor de energie die ze gebruiken.

De VEMW geeft met concrete voorbeelden aan waar de stijgingen nu zitten. Zo stijgen de marktprijzen van energie, de transportkosten van energie (8%), De energiebelasting (1%), de kosten voor duurzaam (1%), de zuiveringsheffing van water (3%), de rioolheffing (5%) en de belasting op grondwater (1%).

Verder signaleert de VEMW dat de prijzen voor ruwe olie de afgelopen maanden stelselmatig gestegen zijn en dat voorlopig geen sprake lijkt van een kentering. De prijzen van elektriciteit en gas in Nederland zijn in grote lijnen afgeleid van de prijs van ruwe olie. Wanneer de energieleveranciers hun tarieven van 1 juli 2011 bekend maken, zijn deze bijna zeker hoger dan de huidige tarieven die gehanteerd worden.

Huurders Alkmaar besparen 100.000 kosten door energieveiling

De huurders van woningcorporatie Woonwaard in Alkmaar besparen gezamenlijk in 2011 zo’n 100.000 euro op hun energierekening. De coprparatie schreef een veiling uit onder energieaanbieders. Huurders konden meedoen aan de veiling.

Van de 1500 geïnteresseerde huurders accepteerden uiteindelijk ruim 400 gezinnen de aanbieding van de goedkoopste inschrijver. Hun energierekening gaat daardoor gemiddeld met 288 euro naar beneden. En dat is in totaal meer dan 100.000 euro. Een geweldige besparing.

Een van de eisen van de veiling was dat er alleen groene energie mocht worden aangeboden, dus het milieu vaart er wel bij. Als de huurders nu nog een deel van de besparingen zouden herinvesteren in energiebesparende maatregelen, dan zou dat helemaal geweldig zijn.

Hopelijk krijgt het  initiatief van Woonwaard navolging bij andere woningbouwverenigingen.

Het bedrijf ichoosr tekende voor de organisatie van de veiling. ichoosr bedingt betere prijzen voor haar klanten door hun vraag te bundelen.

warmte pomp

Energiekosten zijn in 10 jaar bijna verdubbeld

De prijs van gas en elektriciteit is het afgelopen decennium bijna verdubbeld. Tussen het jaar 2000 en 2009 steeg de prijs van energie met maar liefst 81%. Zo concludeert het adviesbureau Energy Circle eerder deze week in De Telegraaf.

Na een piek in 2008 zakten de energiekosten weer enigszins, om vervolgens weer te gaan stijgen. De verwachting is dat ook in de toekomst de prijsstijging van energie onverminderd zal gaan doorzetten. Het is slechts een kwestie van tijd voordat een gemiddeld huishouden 2000 euro per jaar gaat afrekenen voor gas en stroom. Waarschijnlijk wordt deze psychologische grens dit jaar al doorbroken.

Een van de geopperde oplossingen in het artikel is energiezuiniger bouwen. Wie minder verbruikt betaalt immers ook minder. Dit voorstel wekt heftige reacties op bij de lezers van de Telegraaf. Die weten dat de prijs die we betalen voor energiekosten maar voor een klein gedeelte afhankelijk is van de kosten om elektriciteit en gas te produceren. Als we allemaal minder verbruiken gaat zeer waarschijnlijk de belasting nog verder omhoog om het gat te dichten dat is ontstaan.

Vreemd genoeg maakt het artikel geen melding van de mogelijkheid om zelf energie te produceren. Wie zelf stroom produceert met bijvoorbeeld zonnepanelen betaalt geen belasting, weet bij aanschaf wat de stroom per kWh gaat kosten en wordt nooit geconfronteerd met stijgende energiekosten voor het deel van de stroom dat zelf wordt opgewekt.

Zelf gas opwekken is erg moeilijk en voorbehouden aan boeren die heel veel geld hebben geïnvesteerd in een biogas installatie. Maar ook daar geldt dat wie gas bespaart met een zonneboiler de kosten dempt en bij stijgende energieprijzen relatief steeds meer bespaart.

Olieprijs in 2010 met 12 procent gestegen

In het jaar 2010 is de prijs van een vat olie met gemiddeld 12 procent gestegen. Eind vorig jaar kostte een vat olie bijna 90 dollar.

Gemiddeld werd in 2010 zo’n 80 dollar per vat betaald. Het is nog maar een keer voorgekomen dat de gemiddelde olieprijs per jaar hoger lag dan in 2010.

Volgens deskundigen wordt de olieprijs omhoog gedreven door een voortdurende stijgende vraag vanuit met name China en extra vraag naar olie als gevolg van koud weer.

De prijs die we in Nederland betalen voor ons aardgas en elektriciteit volgt de prijs van ruwe olie met een vertraging van ongeveer een half jaar. En zo kan het gebeuren dat de olieprijs die we sinds 1 januari 2011 betalen licht lager is dan in 2010. De verwachting is echter dat in juni de variabele consumententarieven voor gas en elektra weer zullen gaan stijgen.