Nederlands subsidiebeleid zonnepanelen krijgt onvoldoende bij Radar

In de uitzending van 2 mei jl. heefft het consumentenprogramma Tros Radar uitgebreid aandacht besteed aan het Nederlandse subsidiebeleid met betrekking tot energie die gewonnen wordt uit zonnepanelen.

Van dat beleid laten Antoinette Hertsenberg en haar collega’s geen spaan heel. Allereerst komt een echtpaar aan bod dat al meer dan 10 jaar stroom produceert. Sinds de invoering van de nieuwe meter, een jaar geleden, weten ze dat er ca 800 KW terug het net in gaat. Energieleverancier Nuon weigert hiervoor een vergoeding te betalen. Dat is vreemd, en ook iets dat door een jurist vrij snel hersteld kan worden. Ook Nuon zal hier moeten gaan salderen. Wel is het vreemd dat de suggestie gewekt wordt dat deze situatie al tien jaart voortduurt en dat is niet zo, toen er nog een ferrarismeter hing, werd immers automatisch gesaldeerd en kreeg het genoemde echtpaar 100% van de opbrengst van de eigen panelen.

Als tweede komt een agrariër aan het woord. Die heeft het wat groter aangepakt en levert energie voor 20 huishoudens aan het net. Wanneer hij energie levert krijgt hij ongeveer zes cent. Wanneer hij die energie later terug koopt, kost die, mede door de belastingen meer dan 20 cent. En dat is op zijn minst vreemd.

Daarna wordt door Radar aan de kijker uitgelegd hoe de feedin of feed-in regeling in Duitsland werkt. Wie investeert kan een rendement verwachten van ongeveer 6%. De afnameprijs van de stroom die wordt geproduceerd door de zonnepanelen staat voor 20 jaar vast. Energiebedrijven zijn verplicht de stroom tegen die vaste prijs af te nemen. Het systeem wordt gefinancierd met een opslag over de niet duurzame energie.  Het feed-in systeem is eigenlijk een subsidie op zonnepanelen, maar die wordt door de markt verwerkt. En dat is een groot verschil met o.a. het systeem in Groot Brittannië. Ook daar is een feed-in systeem, maar dat werkt middels subsidies. En de afhandeling van die subsidies en de rompslomp eromheen zorgen ervoor dat voor hetzelfde geld het systeem in Duitsland vijftigmaal effectiever is dan in Nederland.

Wat is dan dat Nederlandse systeem? Goede vraag, er is geen systeem meer voor zonnepanelen bij consumenten. Dat heeft minister Verhagen afgeschaft. Hij gelooft alleen nog in SDE plus, dat is grootschalige opwekking door bedrijven. We gaan er met zijn allen aankomend jaar 8 euro toeslag voor betalen. Deze minister en ook zijn voorgangster mevrouw Verhoeven hebben het niet op zonnepanelen. De SDE subsidie is afgeschaft.

Een woordvoerder van wijwillenzon, pleit voor invoering van het Duitste feed-in systeem. Er is jaren campagne voor gevoerd, maar zonder resultaat. Nederland is en blijft zwaar achterlopen met de initiatieven in duurzame zonneenergie ten opzichte van de ons omringende landen. De SDE regeling heeft niet of nauwelijks gewerkt.

Degenen die SDE subsidie kregen, werden om aan de eisen voor SDE subsidie te voldoen geconfronteerd met een ongelofelijke administratieve rompslomp met dito kosten. De schrijver van dit artikel kreeg zo’n SDE subsidie toegewezen in 2008. Er werd 700 WP aan panelen geplaatst. Die zouden naar verwachting een kleine 125 euro per jaar aan subsidie kunnen genereren. Daarvoor moest een andere meter worden gehangen (eenmalig 90 euro), moet een extra productiemeter gehuurd worden (ca 30 euro per jaar), moest de elektrische installatie worden aangepast (300 euro) en een ongelofelijke papiermolen worden doorlopen.

De installatie is inmiddels in bedrijf en doet het prima. Er komt ieder jaar een aparte meteropnemer i.v.m. de SDE subsidie. Die subsidie wordt in maandelijkse termijnen van een tientje overgemaakt. Op het einde van het jaar wordt gekeken hoeveel er is opgewekt en worden de eventuele 20% nagestort. De subsidiabele bedragen worden jaarlijks bijgesteld. We weten dus niet hoeveel we volgend jaar krijgen.

Dit systeem deugt niet, de kosten wegen niet op tegen de extra opbrengsten, en heel veel ambtenaren hebben het heel erg druk met de afhandeling en het controleren op de naleving van het systeem. Vandaar dat het SDE systeem in Nederland helemaal mislukt is. Dat ligt niet aan de goedwillende particulieren, maar aan de overheid.

Feitelijk was de Radar reportage niet helemaal juist, maar dat is niet zo erg. Door Radar hebben wel heel veel mensen begrepen dat er iets moet gebeuren. Het zou Hertsenberg en haar collega’s sieren als het niet bij deze ene reportage bleef, maar als ook in toekomstige afleveringen stelselmatig aandacht werd geschonken aan het probleem totdat er een goede werkbare regeling is ingevoerd.

Als u de reportage wilt bekijken vindt u die op www.trosradar.nl

 

 

zonnepanelen

Verhuur je dak, in België ook voor bedrijven

Wie een flinke bedrijfshal heeft en daarop zonnepanelen wil plaatsen wordt doorgaans geconfronteerd met een behoorlijke investering. En veel ondernemers gebruiken de financiële middelen die ze hebben liever voor directe productie- of kostprijs verlagende investeringen. Zij hebben geen behoefte aan ‘dood geld’ dat vast zit in de panelen.

Want het duurt inderdaad even voordat de investering in de zonnepanelen is terug verdiend, of beter nog begint te renderen. Onze zuiderburen gaan daar wat anders mee om, zo lezen de in De Tijd, zeg maar het Financiële Dagblad van België. Daar is een compleet dossier gewijd aan het produceren van energie. Een deel daarvan gaat over het verhuren van uw bedrjifsdak.

In België bestaat de mogelijkheid om uw dak gedurende een periode van 20 jaar te verhuren aan een derde. Die plaatst panelen op uw dak, regelt de vergunningen en de stroomleveranties, kortom u hoeft niets te doen. De opbrengsten gaan uiteraard naar de investeerder. De subsidies op zonneenergie van de Belgische overheid ook.

U als verhuurder incasseert een vergoeding voor uw dak en u krijgt vaak een korting op de groene stroom die u afneemt. Die korting bedraagt volgens De Tijd gemiddeld 25-50%. En dat is niet mis. U dient wel behoorlijk wat elektriciteit te gebruiken, want de bedrijven die uw dak huren hebben alleen interesse als er minstens 1500 vierkante meter aan panelen geplaatst kan worden.

Wel wordt ook in België de dakhuur wat minder interessant omdat de subsidies op stroom uit zonnepanelen worden afgebouwd.

Wie het allemaal nog eens na wil lezen vindt HIER het artikel in De Tijd.

Gemeente Gent plaatst 7 MWp aan zonnepanelen op 140 daken

In België wordt serieus werk gemaakt van zonneenergie. Zo ook in de gemeente Gent. Daar rust de gemeente binnenkort 140 daken uit met zonnepanelen. Het totaal geplaatste vermogen van de panelen bedraagt 7 MWp. De realisatie van het zonnestroom project vergt een investering van ruim 20 miljoen euro.

De panelen gaan worden geïnstalleerd door Ecostream uit Maldegem, een onderdeel van Eneco België. Ecostream verzorgt ook de financiering van het geheel. Het bedrijf screende meer dan 400 overheidsdaken in en rondom de stad Gent op hun bruikbaarheid en selecteerde uiteindelijk 140 lokaties. De daadwerkelijke installatie van de panelen op al deze overheidsgebouwen wordt door Ecostream uitbesteed aan lokale onderaannemers. En die krijgen daar een behoorlijke kluif aan.

De eerste projecten zijn inmiddels opgeleverd. Ecostream is een dochter van Eneco Nederland. In België wordt door Eneco een omzet gerealiseerd van een kleine 200 miljoen euro. Op dit moment levert men uitsluitend stroom aan bedrijven. Daarin komt vanaf augustus verandering als ook particulieren voortaan hun energie van Ecostream kunnen gaan afnemen.

zonnepanelen

Greenchoice zonvast: Niet investeren, toch zonnepanelen

Greenchoice is een van de meest duurzame prijsvechters in energieland. Greenchoice levert groene stroom en gas tegen concurrerende prijzen. Het bedrijf is zoals de naam al doet vermoeden, groener dan de gemiddelde branchegenoot.

Greenchoice is ook populair bij de bezitters van zonnepanelen. Die krijgen bij Greenchoice, volgens eigen zeggen, het meeste geld voor hun zelf opgewekte zonne-energie.

Sinds kort heeft Greenchoice een pilot gestart die op zijn minst opmerkelijk is. In het Greenchoice Zonvast programma krijgen 500 klanten van Greenchoice ‘gratis’ 10 zonnepanelen op hun huis. Zij hoeven hiervoor niets te investeren. De enige tegenprestatie is dat deze klanten gedurende een periode van 20 jaar de stroom die ze zelf opwekken met de panelen van Greenchoice afnemen tegen een vooraf bepaalde prijs van 23 cent per KW inclusief alle belastingen.

En aangezien dat ook het meest gangbare tarief is  op dit moment, verandert er weinig voor degene die meedoet aan het zonvast programma. Stroom die wordt teruggeleverd aan het net wordt niet vergoed. Die dient volgens Greenchoice ter dekking van de kosten van het zonvast programma. Klanten kunnen ook overstappen naar een andere leverancier, mits ze de stroom van de panelen van Greenchoice gewoon af blijven rekenen gedurende de 20 jaar die daar voor staan. Na 20 jaar worden de panelen automatisch eigendom van de huiseigenaar die dan nog een aantal jaren de voordelen van gratis zonnestroom heeft.

De grote winnaar staat bij voorbaat al vast. Dat is het milieu. Er wordt bij 500 huizen 100% groene stroom geproduceerd. Die wordt rechtstreeks verbruikt door de opwekker, of vloeit terug naar Greenchoice. Maar groen is groen en dat is prima.

Greenchoice stelt dat in eerste instantie vaste klanten in aanmerking komen voor de pilot. Ze moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan het zonvast programma. Er moet voldoende ruimte zijn, de ligging van de panelen ten opzichte van de zon moet goed zijn, en klanten moeten netjes op tijd betaald hebben in het verleden.

Er zitten misschien wel wat haken en ogen aan het Greenchoice zonvast programma, maar het is een zeer interessant initiatief, dat we voor u zullen blijven volgen.

 

zonnepanelen

Zonnepanelen van amorf silicium goedkoper door Nederlandse uitvinding

Het produceren van zonnepanelen kost nogal wat tijd en dat vertaalt zich in een hogere productieprijs. Daarin kan verandering komen als de industrie een alternatieve productiemethode gaat toepassen die ontwikkeld is op de Technische Universiteit in Delft door onderzoeker Michael Wank.

Met de methode Wank kunnen de amorf panelen tienmaal zo snel geproduceerd worden dan nu het geval is. De productieprijs zal daardoor waarschijnlijk aanzienlijk gaan dalen.

Amorf silicium panelen hebben een lager rendement (7%) dan kristallijn silicium panelen, maar zijn concurrerender in prijs, door de vinding van Wank wordt dat prijsverschil nu nog groter.

Het zal waarschijnlijk wel geruime tijd duren voordat u de panelen die volgens deze nieuwe methode geproduceerd zijn in de winkel kunt kopen. Volgens insiders kan het aanpassen van de productie jaren gaan duren.

Specialisten verwachten dat de prijs van zonnepanelen door verbeterde productiemethoden en een toenemende vraag gestaag zal blijven dalen. En dat is goed nieuws.

Franse regering wil 500MW uit zonnepanelen per jaar

Frankrijk is een flinke speler op de markt van zonnepanelen. Met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1,02 GW (bron Solarserver) komt Frankrijk wereldwijd op de zevende plaats van landen met zonnepanelen. De PV-capaciteit per inwoner in Frankrijk is nu ongeveer tweemaal zo hoog als de aanwezige PV-capaciteit per inwoner in de Verenigde Staten.

De regering is ambitieus, er is een doelstelling geformuleerd van een groei van 500MW per jaar. Dit target geldt de komende jaren en wordt medio 2012 geëvalueerd. Na Duitsland (doelstelling 3,5GW per jaar) behoren de Fransen hiermee tot de grootgebruikers van zonne-energie.

De Franse regering heeft eind februari een aantal maatregelen aangekondigd. Het minst populair is de voorgestelde daling van het feed-in tarief voor bezitters van zonnepanelen. Er gaat circa 20% van de opbrengst af. Er resteert dan nog ruim 46 cent, tenminste als de installatie kleiner is dan 9kW. Wie meer opwekt krijgt aanzienlijk minder namelijk 12 cent per kW.

Echt grote solarinstallaties (boven de 100 kW) moeten voortaan worden aangeschaft via een openbare aanbesteding. Tenminste als men in aanmerking wil komen voor subsidie

 

Kamperen met een tent die zonenergie opwekt

Er zijn mensen die wel houden van een beetje spartaans kamperen. Niet met een grote luxe caravan, maar gewoon met een tent. Vervoer bij voorkeur via de fiets. Deze natuurkampeerders leggen al fietsend enorme afstanden af en pendelen vaak via een vooraf bepaalde route van camping naar camping. Wanneer er geen camping is, dan wordt de tent gewoon onderweg opgezet, meestal op een plek met een spectaculair uitzicht.

Nu is het erg moeilijk om elektriciteit helemaal uit te bannen als je gaat kamperen. Bijna iedereen heeft een GSM toestel bij dat moet worden opgeladen, dat geldt ook voor de zaklamp, het scheerapparaat en eventuele andere elektrische apparatuur. En de GSM opladen in de scheerstekker van het toiletgebouw op de camping is vaak niet zo handig.

Is er dan een alternatief buiten de kleine draagbare zonnepanelen die kampeerders kunnen gebruiken, die vaak te traag laden? Jazeker? er zijn inmiddels tentdoeken met ingebouwde lichtgewicht zonnepanelen die als de tent staat energie produceren. De tentdoeken met ‘flexibele PV’ panelen zorgen ervoor dat elektriciteit in eigen beheer kan worden opgewekt.

De zonnetent heeft ook de aandacht getrokken van het Amerikaanse leger. Soldaten onderweg hebben elektriciteit nodig. Er worden diverse modellen getest, die in grootte en stroomopbrengst variëren van 200 tot 3000 Watt. de militairen lijken enthousiast. Het is waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat deze technieken zijn uitontwikkeld en we in de natuur tenten tegen komen die in hun eigen elektriciteitsbehoefte voorzien. Waarmee groen kamperen nog een beetje groener is geworden.

 

Britse huiseigenaren kochten 16.000 sets zonnepanelen in 2010

Dat een feed-in regeling direct resulteert in een enorme toename van het aantal zonnestroom installaties bij particulieren is in Groot Brittannië in 2010 eens en temeer duidelijk geworden. Maar liefst 16.000 particulieren plaatsten zonnepanelen op het dak van hun woning. In totaal goed voor 42 MW.

En dat is zo ongeveer een vertienvoudiging van het aantal installaties/vermogen dat geplaatst werd in 2009 en in 2008. En daarmee zit de Britse overheid op schema. Doel is het aandeel duurzame energie in de totale energieproductie te vertienvoudigen. De subsidies op duurzame zonne-energie zijn gedurende 25 jaar gegarandeerd.

Naar Duits voorbeeld creëert de feed-in regeling ook extra werkgelegenheid. Sharp, producent van zonnepanelen heeft aangekondigd 300 werknemers extra aan te nemen in de zonnepanelenfabriek van het bedrijf in Wales.

De feed-in regeling in Engeland is nieuw en veelbelovend. Toch vallen de Britse aankoopcijfers in het niet bij die van Duitsland. Daar werden in 2010 zo’n slordige 230.000 zonnestroominstallaties geplaatst, zo meldt de Duitse branchevereniging.

Jammer dat de Nederlandse regering niet met een eenduidige subsidieregeling voor zonnestroom komt. Minister Verhagen heeft onlangs de SDE regeling voor particuliere zonnestroom afgeschaft. Het is wachten op ‘nieuw beleid’.

Eindsprint installateurs zonnepanelen in België

Installateurs van zonnepanelen in België hebben eind verleden jaar in een maand een kleine 80 MW aan zonnepanelen geplaatst. Dat is viermaal zoveel dan normaal.

Belangrijkste reden voor deze eindejaarssprint is het gegeven dat de subsidie per 1 januari 2011 is verlaagd. Wie zijn/haar installatie met zonnepanelen op 31 december niet operationeel had, krijgt minder. De maand december werd daarom de drukste maand ooit in de branche.

In totaal werd in België zo’n 180 MW aan zonnepanelen geplaatst in 2010. Dat is nog niet de helft van de 412 MW die in 2009 geregistreerd werden. Onlangs is in België bekend gemaakt dat de subsidies op zonnepanelen stelselmatig gaan worden afgebouwd. De aankondiging leverde heftige reacties uit de branche en van gebruikers op.

zonnepanelen

Sun Cycle en SRE starten test met zonnepanelen

De zonnecollectoren van het Eindhovense bedrijf Suncycle hebben een hogere opbrengst. Tenminste, dat beweren de experts. Binnenkort wordt de proef op de som genomen. De SRE en Suncyle gaan samen een proef uitvoeren op het dak van een boerderij in de regio Deurne.

De suncyle-panelen maken gebruik van een systeem waarmee ze zich kunnen aanpassen aan de stand van de zon. Het licht valt op een spiegel die het licht vervolgens omleidt naar het zonnepaneel. De panelen komen van het Amerikaanse Boeing en zouden een rendement genereren van bijna 40 procent. Dat is ruim 2,5 zo hoog dan het rendement van conventionele zonnepanelen.

De proef vergt een investering van ruim een half miljoen euro. Bijna twee ton daarvan wordt ingebracht door Sun Cycle. Het resterende bedrag komt van andere partners. De dagelijkse leiding van Sun Cycle is in handen van Ton Stam (CEO). Harry van Raaij is commissaris en naar verluidt Fons Spooren een van de partners in het bedrijf, dat gevestigd is op de Eindhovense High Tech Campus.

De proef wordt door velen op de voet gevolgd. Sun Cycle meldt dat de prijs per KwH kan concurreren met die van conventionele elektriciteit.